FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
ICBC Turkey 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.02.2024
Genel Kurul Tarihi
25.03.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi
4 - 2023 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'ndan Ayrılan Üyelerin Yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine Göre Yapılan Atamaların Onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi'nin Seçimi
11 - 2023 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi
12 - 2024 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi
13 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No'lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi
15 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Serhat Yanık_Bağımsız_Üyelik_Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Xin Zheng_Bağımsız_Üyelik_Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Bankamızın 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10:30'da Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.