FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
30 Ocak 2024 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
26.12.2023
Genel Kurul Tarihi
30.01.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.01.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
EYÜP
Adres
Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu Başkanı Rajiv Srivastava'nın istifası ile boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Keith William Frederick Bradley'in atamasının onaylanması hususunun görüşülmesi
3 - Yönetim Kurulu üyesi Keith William Frederick Bradley'in aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.07.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-40249 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00088517103 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması
5 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Arena - Olağanüstü Genel Kurul - İlan Metni_30.01.2024.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

30 Ocak 2024 tarihinde Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup; toplantıda alınan kararların ve toplantı sonucunun bildirilmesi amacıyla Genel Kurul Toplantı Tutanağına ve toplantıya katılanlara ilişkin Hazirun Listesine ekte yer verilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.02.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
30.01.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Genel Kurul Katılanlar Listesi 30.01.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Ocak 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.02.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 23.02.2024 tarihinde 11029 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.