FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.02.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 23.02.2024 tarihinde 11029 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.


Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.

  

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,7,8,9,10
30/06/2000
05/07/2000
5081
6
27/07/2000
01/08/2000
5100
6
30/10/2000
02/11/2000
5166
3,4,7,8,11,17
12/10/2000
09/11/2000
5171
3,6
26/05/2005
31/05/2005
6314
6,7,geçici madde 3
17/05/2006
23/05/2006
6561
4
23/05/2007
28/05/2007
6817
3
03/06/2008
06/06/2008
7078
3,4,8,9,11,12,19
31/05/2012
06/06/2012
8084
1,3,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3
31/12/2012
10/01/2013
8233
3
27/03/2020
01/04/2020
10049
3,6
07/04/2021
12/04/2021
10307
6
14/07/2021
14/07/2021
10370
3,18
18/05/2023
22/05/2023
10835
6,12
20/02/2024
23/02/2024
11029