FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ve esas sözleşme sermaye maddesi tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
48.597.500
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SEKUR, TRESKPA00016
13.885.000
34.712.500,000
250,00000
1,00
SEKUR, TRESKPA00016
Hamiline
SEKUR(RÜÇHAN), TRRSKPA00018
51.374,904
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
13.885.000
34.712.500,000
250,00000
51.374,904
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
26.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
09.02.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
23.02.2024
SPK Başvuru Tarihi
29.11.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
30.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
29.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bedelli sermaye artırım işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

-26.01.2024 ile 09.02.2024 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 34.712.500,00 TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 26.704.110,16 TL brüt gelir elde edildiği,

-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 51.374,904 TL nominal değerli paylardan tamamının 15.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 660.251,79 TL brüt gelir elde edildiği,

-Tüm bu işlemler sonucunda 13.885.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 34.712.500,00 TL tutarda artırılarak 48.597.500,00 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 27.364.361,95 TL brüt gelir elde edildiği,

-Sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş olup,

1) Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

2) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye'' başlıklı 6'ıncı maddesinin ekli şekilde tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak değişikliğin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Sekur_Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf