FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2024 tarihli toplantısında;

  

 

  

Bankamızın 2023 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden 27.877.784.919,78 TL net kârının,

  

-        Genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması nedeniyle 2023 yılı kârından genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

  

-        2023 yılı Ekspres Gayrimenkul Turizm Yatırım İşletme ve Ticaret A.Ş. iştirak satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 18.979.493,54 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına ve,

  

-        Kalan 27.858.805.426,25 TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

  

ve Genel Kurul'un onayına sunulması konusunda karar alınmıştır.