FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.03.2024
Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
PENDİK
Adres
Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
3 - 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - 2023 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2023 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
PGSUS 28.03.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
PGSUS 28.03.2024 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
PGSUS 28.03.2024 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
PGSUS 28.03.2024 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6
PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Kurul İç Yönerge metni ekte yer almakta olup toplantıya ilişkin diğer belgeler yasal süresi içerisinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.