FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulunca 01.03.2024 tarih ve 05 sayılı toplantısında, 

1-) Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun, Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı sürenin altı yıla ulaşması dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden Md. 4.3.6/g ve Md. 4.3.8 hükümleri gereği sunulmuş olan istifasının kabulüne, 

2-) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun istifaen görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Murat Kaan Güneri'nin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, 

3-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Sn. Murat Kaan Güneri'nin, Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'ndan boşalan komite görevlerini devralarak Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi görevleri için seçilmesine, 

Karar verilmiştir.