FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermeye Artırım Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.10.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
82.764.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
165.528.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017
5.016.000
2.508.000,000
50,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017
Hamiline
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
77.748.000
38.874.000,000
50,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
82.764.000
41.382.000,000
50,00000
Para Birimi
TRY
Bedelli Sermaye Artırımı (Diğer)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017
5.016.000
2.508.000
50,00000
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
Hamiline
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
77.748.000
38.874.000
50,00000
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
82.764.000
41.382.000,000
50,00000
Aracılık Yöntemi
En İyi Gayret Aracılığı
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
18.10.2023
SPK Başvuru Tarihi
18.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz 04.10.2023 tarihli toplantısında, 400.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 82.764.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000,-TL'na çıkarılmasına karar vermiş ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği son bağımsız denetimden geçmiş olan 30.06.2023 tarihli finansal raporların yer aldığı izahnamenin onaylanması için 18.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru 18.10.2024 tarihinde KAP'da açıklanmıştır.

Yapılan başvuru tarihine göre, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Kurul'un II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan düzenlemeler gereği 1 Ocak15 Şubat olarak belirtilen satış dönemi Kurul Karar Organı'nın 08/02/2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı Uyarınca 1 Mart 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Şirketimizin söz konusu sermeye artırım başvurusunun 1 Mart 2024 tarihi itibariyle sonuçlanmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince başvuruya konu olan izahname güncelliğini yitirmiştir.

Öte yandan 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde kamuya duyurulduğu üzere Sermeye Piyasası Kurulu'nun 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı ile Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurul finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına,

Kurul Karar Organı'nın 08/02/2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı Uyarınca; halka açık olan ortaklıkların, ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarının halka arzında düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardan başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırmalı finansal tabloların yer almasına, (Örneğin; enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar ile enflasyon muhasebesi uygulanmamış 31.12.2021 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolar)

karar verildiğinden sermaye artırımına ilişkin izahnamenin enflasyon muhasebesine göre düzenlemiş finansal raporları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Bu nedenlerle Şirketimiz Yönetim Kurulu 1 Mart 2024 tarihli (bu gün) yönetim kurulu toplantısında mevcut sermeye artırım başvurusunun geri çekilerek, izahnamenin Sermeye Piyasası Kurulunun yukarıda bahsi geçen düzenlemelerine uygun olarak enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek, Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. Konu ile ilgili gelişmeler KAP da duyurulacak olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.