FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.03.2024
Genel Kurul Tarihi
26.03.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4 - 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
14 - 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GEDIK 2023 GK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2
GEDIK 2023 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız;

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, 26 Mart 2024 Salı günü saat 13:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.gedik.com) ulaşılabilmektedir.

Şirketimizin 01.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 26 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Ahmet AKA, Sn. Rüya ESER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler ve bağımsızlık beyanları Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama