FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bankamızın 25.01.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Türk Lirası cinsinden 280.000.000-TL (İkiyüzseksenmilyon TL) tutara kadar, bir veya birden fazla defa da ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının belirlenirken ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) faiz oranlarının referans faiz oranı olarak kullanılmasına, piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranının tespit edilmesine ve borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine, Bankamızın 31.01.2018 tarih ve 2 numaralı iç yönergesinin 5.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen imza yetkilerine sahip yöneticilerinin ihraç edilecek borçlanma araçlarının tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer kurumlara yapılacak olan gerekli başvuruların yapılması ihraç sürecinde hizmet alınacak aracı kurumun ve diğer kurumların belirlenmesi, her tertip ihraçta talep toplama sonucunda oluşacak tutarı dikkate alarak ihraç büyüklüğünün belirlenmesi, ihraca ilişkin diğer prosedürlerin yerine getirilmesi, tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Saygılarımızla,