FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla 20.11.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda: Muğla ili, Marmaris İlçesi, Kızılkum Mevkii, 1598 ve 2518 no.lu parsellerdeki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizle ilgili olarak yapı ruhsatlarının iptaline yönelik Marmaris Belediye Başkanlığı'na Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde 2022/27 esas no.lu dava açıldığını, bahsi geçen davanın Şirketimize direkt olarak açılmadığını, Şirketimizin davalar konusunda bilgi sahibi olunduğu gün itibari ile davalara müdahil olunduğunu ve gerekli yasal itiraz haklarımızın kullanıldığını kamuoyuna açıklamıştık.
Marmaris Belediye Başkanlığı'na Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde açılan 2022/27 esas no.lu dava, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından dosya kapsamında yer alan bilgi, belge ve bilirkişi raporuna istinaden davanın reddine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.