FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
BMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
BMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15.02.2023 ; 15.05.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;

Toplam 700.000 adet pay geri alınmış ve program 15.02.2023 tarihli kararımızda belirttiğimiz üzere 15.05.2023 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,94'tür.

Geri alınan paylardan  Şirketimiz sermayesinin %0,14'ünü temsil eden 50.000,-TL nominal değerli pay 06.03.2024 tarihinde pay başına ortalama 27,70 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BMSCH
02/10/2023
50.000
% 0,14
18,92
% 1,8
268.000
Yoktur
BMSCH
03/10/2023
50.000
% 0,14
18,42
% 1,66
243.000
Yoktur
BMSCH
06/10/2023
50.000
% 0,14
18,62
% 1,52
253.000
Yoktur
BMSCH
06/03/2024
50.000
% 0,14
27,7
% 1,39
687.000
Yoktur