FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Zedur Enerji A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
08.02.2024
Genel Kurul Tarihi
04.03.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Çankaya Mh. Çankaya Cd. No: 28 - 5
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3 - Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Sermaye Artırımları" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 – TL den 1.250.000.000 –TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 23.01.2024 Tarih E-29833736-110.04.04-48484 Sayılı SPK ve 07.02.2024 Tarih E-50035491-431.02-00093750029 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulması.
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2024 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Onaydı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
2024 KSS Olağanüstü GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6 Nolu Sermaye ve sermaye artırımı başlıklı maddesinde yapılacak olan tadile ilişkin olarak, Kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketimizin 2023 yılı sonunda sona eren kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2024 – 2028 yılları arasında 5 sene ile geçerli olacak şekilde uzatılması ve 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının 1.250.000.000 TL ye çıkarılması için SPK ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan tadil metni Genel Kurul onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı ve ilgili tüm evraklar ekte PDF formatında sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.03.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Zedur Enerji 2024 olağanüstü GK tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Zedur Enerji 2024 olağüstü GK hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

A. Şirket Yönetim Kurulumuz yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Mart 2024 Pazartesi Günü Saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.