FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
21.02.2024
Genel Kurul Tarihi
18.03.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 18.03.2024 Pazartesi günü saat 13:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089649484 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine karar verildi.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Uzertaş Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Uzertaş SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Uzertaş Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar