FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Karının kullanım şeklinin belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
16.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
19.03.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKGRT, TRAAKGRT91O5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKGRT, TRAAKGRT91O5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.150.606.227-TL "Dönem Net Karı" elde edilmiştir. Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin 7. fıkrası gereğince şirket, öz sermayenin gerekli öz sermayenin altına düşmesi ile sonuçlanacak şekilde kar dağıtımı yapamaz. Şirketin 31 Aralık 2023 sonu sermaye yeterlilik oranı %115 seviyesinin altında gerçekleşmiştir. 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Aksigorta A.Ş. 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Aksigorta A.Ş. Dividend Distribution Table 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSİGORTA A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.612.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
111.936.210
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.298.834.978
1.298.834.978
4. Vergiler ( - )
148.228.750
148.228.750
5. Net Dönem Kârı
1.150.606.228
1.150.606.228
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
425.636.488
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
36.248.487
36.248.487
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.114.357.741
1.114.357.741
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
11.847.572,38
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.126.205.313,38
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.114.357.741
1.114.357.741
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0