FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
21.02.2024
Genel Kurul Tarihi
18.03.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 18.03.2024 Pazartesi günü saat 13:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42412 ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089649484 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine karar verildi.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.03.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Uzertaş Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Uzertaş SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Uzertaş Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.03.2024 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.