FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişlerini sunan Sn. Barış Özenoğlu ve Sn. Cüneyt Genç'in üye adayları olarak kabulüne ve 2023 Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,

 

Yönetim Kurulu'nun 21.03.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

 

Sn. Barış Özenoğlu ve Sn. Cüneyt Genç'in özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. 

 

Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.