FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Karının Kullanım Şeklinin Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.03.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TKNSA, TRETKNO00010
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TKNSA, TRETKNO00010
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2024 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 747.501.740,27 TL Net Dönem Karı elde edilmiştir.

Yasal düzenlemeler gereği söz konusu net dönem karından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği yapılan düzeltmeler sonrası ulaşılan geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi sonucunda hesaplanan ve yasal kayıtlarda karşılığı bulunan net dağıtılabilir dönem karı ise 583.747.298,58 TL olup;

1) Şirketimizin yatırım döneminde olması sebebiyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi ve son yıllarda iyileşen bilanço yapısının korunması amacıyla nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına,

2) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 20.446.527,52-TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 563.300.771,06 TL tutarındaki net dönem karının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

3) Bu hususların 19 Nisan 2024 tarihinde yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
2023 Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
201.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
19.753.472,48
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.052.974.128,16695
883.835.496,78
4. Vergiler ( - )
305.472.387,896321
219.561.912,18
5. Net Dönem Kârı
747.501.740,270629
664.273.584,6
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-163.754.441,694738
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
20.446.527,52
20.446.527,52
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
563.300.771,055891
643.827.057,08
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.773.491,74
3.773.491,74
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
567.074.262,795891
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
563.300.771,055891
643.827.057,08
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları