FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[PRDGS, GLRYH]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfCompanySubjectToSale|
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
oda_GroupOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Grubu
B
oda_NominalValueOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
12250000
oda_ProportionOfSharesToBeSoldToTheCapitalPercentage|
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
6,25
oda_TitleOfSellerCompany|
Satıcının Unvanı
Murat Güler
oda_TitlesOfBuyersNominalValueOfSharesToBeBought|
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Güler Yatırım Holding A.Ş./12.250.000
oda_IntermediaryBrokerageHouses|
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
oda_TransactionPrice|
İşlem Fiyatı (TL)
6,85
oda_PriceMarginsAccordingToWholesaleTransactionRegulation|
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
5,48 TL-8,22 TL
oda_DateOfTheTransaction|
İşlem Tarihi
26/03/2024
oda_ShareholdingStructureBeforeAndAfterTransaction|
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Murat Güler'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %6,25'ine tekabül eden toplam 12.250.000 TL nominal değerli payların Güler Yatırım Holding A.Ş.'ne 1 TL nominal değerli pay için 6,85 TL fiyatla satışı, A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 26/03/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.