FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
25.03.2024
Genel Kurul Tarihi
19.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması,
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
6 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması,
7 - Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
8 - 2024 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 25.03.2024 tarihli toplantısında, Şirketin 2023 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, ekte yer alan gündemle, 19.04.2024 Cuma günü saat 14.00'te "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.