FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
26.03.2024
Genel Kurul Tarihi
17.04.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Kat:1 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2023 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi.
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 3
Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.03.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17.04.2024 Çarşamba günü saat 15:00'de " Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Kat:1 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul " adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.