FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY
18.05.2023
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL
YILDIZ PAZAR
TRFBNYP72418 - Finansman Bonosu
27.07.2023
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL/ Borçlanma Araçları Piyasası
Kesim Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
TRFBNYP52410 - Finansman Bonosu
20.11.2023
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL/ Borçlanma Araçları Piyasası
Kesim Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
TRFBNYPA2418 - Finansman Bonosu
20.12.2023
TÜRKİYE
BORSA İSTANBUL/ Borçlanma Araçları Piyasası
Kesim Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
İhraç Tavan Tutarı
Para Birimi
Yurtiçi/Yurtdışı
İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi
İhraç Tavanı Bitiş Tarihi
Satış Yöntemi
Varsa Fon Kullanıcısı
Finansman Bonosu
3000000000
TRY
Yurtiçi
07.12.2023
07.12.2024
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurtdışı Borçlanma Aracı
200000000
EUR
Yurtdışı
14.03.2024
14.03.2025
Yurtdışı Satış
Kira Sertifikası
1000000000
TRY
Yurtiçi
27.10.2023
27.10.2024
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış