FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2024
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili 26.03.2024 tarihinde KAP ‘ta yayınlanan " Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Raporu " sehven taslak rapor olarak yayınlanmış olup,  raporumuzun yenisi *.PDF olarak ekte sunulmuştur.

  

 

Kamuoyunun bilgisine sunulur..


BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş FON KULLANIM RAPORU 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca 

23.10.2023İTİBARİYLE; 

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş - 

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

 I 

RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. 

Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

II. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan, Birko Birleşik Koyunlulular Men. Tic. ve San. A.Ş'nin, Nurhan OKALİN'e yapılan sermaye tahsisinden elde edilecek gelirlerinin kullanım yerleri işbu raporda açıklanmıştır.

İşbu rapor tarihi itibariyle, ilgili gelirlerin kullanım durumu ve diğer gelişmeler, aşağıda belirtilmiştir: 

a) Banka Borçları 

Şirketimizin bankalara olan borçları için toplam sermaye artırımından % 40, 40.000.000.- TL pay ayrılmış olup ayrılan bu payın % 37,5, 15.000.000.-TL kısmı Garanti Bankasına, % 62,5, 25.000.000.- TL, kısmı ise ODEABANK'a olan borcumuzun ödenmesinde kullanılacaktır.

 b) Personel Alacakları 

Şirketimizin işten ayrılan/çıkan personellere olan borçları için toplam sermaye artırımından % 7,5, 7.500.000.- TL pay ayrılmış olup, bu borcun ödenmesinde kullanılacaktır.

c) Resmi Kurumlara Olan Borçlar 

Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan Borçları yapılandırılmış olup, yapılandırılan borçların ilk 2 taksitleri ödenmiştir. Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan borçları için toplam sermaye artırımından % 12,73, 12.730.000.- TL pay ayrılmış olup, elde edilecek fon ile geriye kalan yapılandırma borçları taksitler halinden ödenmeye devam edilecektir. 

 d) Hammadde Alımı 

Şirketimizin sürdürülebilirliğini artıracak işletmemizin ihtiyacı olan hammadde iplik ve sair malzemeler için toplam sermaye artırımından % 25, 25.000.000.-TL pay ayrılmış olup, ayrılan bu fon hammadde alımında kullanılarak üretim kapasitesinin artırılması sağlanacaktır. 

e) Salix Yatırım Holding A.Ş ye olan borçların ödemesi için %13,5 oranında 13.529.026 TL borcun ödenmesi planlanmaktadır. 

f) Diğer Borçlar 

Şirketimizin diğer borçlar kaleminde bulunan borçları için, toplam sermaye artırımından % 1,24, 1.240.974.- TL pay ayrılmış olup, ödenecek borçların detayları aşağıda verilmiştir. 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü borçları Tedarikçi taraf borçları Ticari borçlar 

III. SONUÇ 

Fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibariyle olmak üzere, Şirket'in toplam tutarı yaklaşık 100.000.000, TL olarak hesaplanan tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımında yukarıda belirtilen borç ödeme planlarına sadık kalmak suretiyle, borç ödemelerinde kullanılacaktır. 

Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanç. A.Ş