FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi faaliyet raporu ekte yer almaktadır. Şirketimizin 2023 yıl sonu finansal tabloları 27.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Açıklanan finansal tablolara ilaveten, yatırımcılarımıza güncel finansal bilgileri daha önce açıklanan finansal bilgilerle kıyaslayabilmeleri ve beklenti/varsayımları değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla enflasyona göre düzeltilmemiş veriler de içeren faaliyet raporumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz web sitesinde yayımlanmıştır. Faaliyet raporumuzda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş veriler, Yönetim Kurulumuz ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimizin sorumluluğunda hazırlanmış olup bağımsız denetimden geçmemiştir.