FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.03.2024
Genel Kurul Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Genel Merkez: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5 - 2023 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 Mali Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli ve nakit kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetçinin seçilmesi,
11 - Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - 2023 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2023 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
15 - 2023 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Naturelgaz 2024 Yılı OGK - Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Naturelgaz 2024 Yılı OGK - Genel Kurul Toplantısı Ilan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
Onayli Ana Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 mali yılı faaliyetlerini incelemek, ana sözleşme tadilini değerlendirmek ve dahi ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 14:00'da Şirket Genel Merkezimiz olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.


Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.


Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.


Saygılarımızla,


NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.