FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 240.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin halka arz işlemlerinin tamamlanması üzerine, Yönetim Kurulu'nun  19/02/2024 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin yeni halinin Sermaye Piyasası Kanunu 18'inci maddesinin yedinci fıkrası gereği tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/03/2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51810 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

  

 

  

Kamuoyunun bilgisine sunarız,

  

 

  

Saygılarımızla.