FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
18.11.2005
Türkiye
Borsa İstanbul
Pay Piyasası / Yıldız Pazar
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi)
01.11.2012
İngiltere
Londra Borsası
-
Tahvil (Sermaye Benzeri Kredi)
05.12.2012
İngiltere
Londra Borsası
-
Tahvil (Yurt Dışı)
16.09.2021
İrlanda
İrlanda Borsası
-
Tahvil (Yurt Dışı)
08.12.2020
İrlanda
İrlanda Borsası
-
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı)
19.09.2017
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Yurt Dışı)
14.12.2017
İrlanda
İrlanda Borsası
Tahvil
30.01.2018
İrlanda
İrlanda Borsası
-
Tahvil (Yurt Dışı)
28.03.2019
İrlanda
İrlanda Borsası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı)
30.09.2019
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurt Dışı)
05.02.2020
İrlanda
İrlanda Borsası
-
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı)
31.10.2022
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı)
31.10.2022
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı)
09.01.2024
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
16.01.2024
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
13.02.2024
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Finansman Bonosu (Yurtiçi - Halka Arz)
12.03.2024
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası