FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.02.2024
Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2023 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6 - 2023 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
7 - Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
10 - 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
12 - 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_29 03 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95413045 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2024 tarih ve 11035 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 05.03.2024 tarihli ve 16450 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 29.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 1.000.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 100.000.000.000 adet paydan, 993.986.446,671 TL'lık sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 11.892,955 TL sermayeye tekabül eden payın asaleten ve 7.763 TL sermayeye tekabül eden payın, tevdi eden temsilci vasıtasıyla temsil edilmesiyle birlikte toplam 994.006.102,626 TL'ye tekabül eden hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı_29 03 2024_kap.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi_29 03 2024_kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurula ait toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.