FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
28.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
QNBFL, TRAFFKRL91P0
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
QNBFL, TRAFFKRL91P0
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketin 29/03/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Şirketimiz 28 Şubat 2024 tarih ve 1416 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2023 tarihli mali tablolarında yer alan 2023 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne,

Şirketimizin, 31.12.2023 tarihli mali tablolarında yer alan 2023 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 1.131.587 Bin TL dönem karından; 307.205 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 824.382 Bin TL'sının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

2023 hesap dönemi sonu itibariyle Şirketimizin aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Mükerrer 298/ç maddesi kapsamın0da 3.386.359,89 TL net değer artışı oluşmuştur. Değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında "4200200.0.3.00.002 - VUK Mük.298.Ç Yeniden Değerleme Fonu" hesaplarına aktarılmasına,

Vergi Usul Kanunun Mükerrer Madde 298/A kapsamında enflasyon düzeltmesi nedeniyle; 4200200.0.3.00.001 - VUK Geçici 32 Yeniden Değerleme Fonu" hesabında yer alan 2.073.361,37 TL fonun ve 4200200.0.3.00.002 - VUK Mük.298.Ç Yeniden Değerleme Fonu hesabında yer alan toplam 10.201.356,13 TL fonun tasfiye edilerek, 4200200.0.1 -İhtiyari Yedek Akçeler hesabına geri virmanlanmasına,

10.763 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 993.995.339,626 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Genel Kurul Toplantı tutanağı ektedir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dagıtım Tablosu 2023.pdf
EK: 2
Toplantı Tutanağı_29 03 2024_kap.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
115.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
23.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.131.587.000
1.131.587.000
4. Vergiler ( - )
307.205.000
307.205.000
5. Net Dönem Kârı
824.382.000
824.382.000
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
824.382.000
824.382.000
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.935.000
4.935.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
829.317.000
829.317.000
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
824.382.000
824.382.000
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0