FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.03.2024
Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2023 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi
4 - 2023 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
6 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
7 - 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması
14 - Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2023/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlar, ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 2023 OYAK YATIRIM.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
Oyak Yatırım 29.03.2024 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3
Oyyat Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GA Meeting Minutes 29 March 2024 (ENG).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar