FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
01.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
OYYAT, TREOYMD00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
OYYAT, TREOYMD00017
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2023 hesap dönemine ait karın dağıtılmayarak geçmiş yıl kar zarar hesabına aktarılmasına ilişkin teklifi 2023 olağan genel kurulunda onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 2023 OYAK YATIRIM.pdf
EK: 2
ENG- KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 2023 OYAK YATIRIM.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
59.039.413
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
2.312.004.054
2.431.850.991
4. Vergiler ( - )
303.537.425
86.731.916
5. Net Dönem Kârı
2.008.466.629
2.345.119.075
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
960.587
960.587
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.007.506.042
2.344.158.487
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
32.752.660
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.040.258.701
2.344.158.487
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
2.007.506.042
2.344.158.487
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0