FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Genel Kurul'da onaylanan şekli ile yayınlanmıştır.
Karar Tarihi
07.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
OYAKC, TRAMRDIN91F2
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
OYAKC, TRAMRDIN91F2
0
0
Ek Açıklamalar

07.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 29.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar dağıtım Tablosu_2023 TR.pdf
EK: 2
Kar dağıtım Tablosu_2023 EN.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.246.578.406
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
426.832.186
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
9.853.334.448
6.849.389.058
4. Vergiler ( - )
1.725.438.198
1.016.489.807
5. Net Dönem Kârı
8.127.896.250
5.832.899.252
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
8.127.896.250
5.832.899.252
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
323.323.416
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
8.451.219.666
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan idame, teknoloji ve büyüme yatırımları nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına karar verilmiştir.