FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Esas Sözleşme Sermaye Maddesinin Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.02.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
349.680.268,66
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.049.040.805,98
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MNDTR, TRATIREW91D1
349.680.268,66
699.360.537,320
200,00000
1,00
MNDTR, TRATIREW91D1
Nâma
MNDTR(RÜÇHAN), TRRTIRE00034
938.763,318
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
349.680.268,66
699.360.537,320
200,00000
938.763,318
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Mondi Corrugated B.V. satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde satın alacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
15.02.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
29.02.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
19.03.2024
SPK Başvuru Tarihi
22.11.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
08.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
19.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
16.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
01.04.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı işlemleri bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğünce 01.04.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 02.04.2024 tarih 11056 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunmuştur.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Mondi - TTSG.pdf
EK: 2
Mondi - SPK Esas Sözleşme Onaylı Metin.pdf