FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/04/2024
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Karlılığa ve Ciroya Olumlu Etki
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Gelişmiş Saldırılar İçin Tespit ve Analiz Sistemi, Gelişmiş Saldırılar İçin Detaylı Analiz Sistemi, Uç Nokta Zararlı Yazılım Önleme Yazılımı ve Gelişmiş Saldırı e-Posta Analiz ve Engelleme Sistemi ve Veri Merkezi Güvenlik Yazılımlarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımı İhalesinde en iyi fiyatı sunarak birinci olduğu ihale komisyonu tarafından tarafımıza bildirilmiş olup; karar yazısı şirketimize ulaşmıştır. İhale bedeli, KDV hariç 48.698.585,00 TL'dir (Kırksekizmilyonaltıyüzdoksansekizbinbeşyüzseksenbeş TürkLirası)

Sözleşme imzalandığı zaman kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna ve Pay Sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla