FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesi tadil edilmiş olup, Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Saygılarımızla,Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
02/04/2024
02/04/2024
11056
4,6
14/04/2021
20/04/2021
9816
4,14
17/04/2017
17/04/2017
9307
6,9,12,14,17
08/04/2016
14/04/2016
9054
2, 31
01/06/2012
07/06/2012
8085
7
15/04/2019
25/04/2019
9816