FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Türk Hava Yolları’nda sürdürülebilirlik yönetiminden sorumlu en üst düzey yönetişim organları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi’dir. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi’nin en temel sorumluluğu Türk Hava Yolları’nın faaliyetlerinden doğan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin yönetimi ile Ortaklık faaliyetlerine etki edebilecek sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının değerlendirilmesidir. Bu süreçlerin Ortaklığın her seviyesinde etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi ise Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğundadır.
Risk Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 17,18 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21 Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-27 Sürdürülebilirlik Öncelikleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25 İklim Değişikliği Risklerinin Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38 Uçuş Emniyeti ve Güvenliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 62-66 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C1.Governance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2022 Raporu, Sayfa 2-5 C2.Risks and Opportunities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 5-11 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığımız Çevresel, Sosyal ve Yönetişim konularındaki politikalarını periyodik olarak gözden geçirir, gerektiği durumlarda günceller ve ilgili taraflarıyla paylaşır. Bu kapsamdaki politikalarımız kurumsal internet sitesinde tüm paydaşlarımızın erişimine açıktır.
POLİTİKALARIMIZ; Sürdürülebilirlik Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik-politikasi.pdf Çevre Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/cevre-poltkasi_tr.pdf Tedarikçi Davranış Kuralları Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/tedarikci-davranis-kurallari-politikasi_tr.pdf Bilgilendirme Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/Kurumsal%20Y%C3%B6netim/blglendrme-poltkasi_tr.pdf İnsan Kaynakları Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/2022-yillik-faaliyet-raporu_tr.pdf İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı, https://cdn.turkishairlines.com/m/603a5cd0e7a51354/original/Etik-Degerler.pdf Kar Dağıtım Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/Kurumsal%20Y%C3%B6netim/kar-dagitim-poltkasi_tr(1).pdf Bağış Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/Kurumsal%20Y%C3%B6netim/bagis-poltkasi_tr(2).pdf Ücretlendirme Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/Kurumsal%20Y%C3%B6netim/ucretlendrme-poltkasi_tr.pdf Emniyet Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Kalite Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Güvenlik Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Eğitim Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Müşteri Memnuniyeti Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Enerji Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Bilgi Güvenliği Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Sürdürülebilir Satın Alma Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/pl_10_80_004_tr.pdf
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği her alana entegre ederek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra sorumlu işletme yaklaşımımız ışığında, Türk Hava Yolları olarak üyesi olduğumuz Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından belirlenen, havacılık kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefleri benimsiyor ve bu hedefe ulaşabilmek için özveriyle çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerinde şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini ilke edinen Ortaklığımız, marka hedef ve değerlerinin paydaşları tarafından da benimsenmesini sağlamak için çalışmalar yürütmekte olup iyi yönetişim uygulamalarını geliştirmeye devam ederek, paydaşlarına değer katma vizyonu doğrultusunda iş birlikleri geliştirmeyi sürdürecektir. Türk Hava Yolları, artan hava taşımacılığı talebi doğrultusunda uçuş ağı ve operasyonunu genişletirken bir yandan da Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) iklim değişikliğine ilişkin tespitleri doğrultusunda; faaliyetleri kapsamında oluşabilecek potansiyel olumsuz etkileri azaltmak için çalışmaktadır. Ortaklık, iklim değişikliğiyle mücadeleyi temel bir öncelik olarak görmekte ve iş süreçlerine yönelik risk değerlendirme, karar alma ve uygulama mekanizmalarına entegre etmektedir. Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması ve 2053 yılına kadar karbon emisyonlarında net sıfır taahhüdü vermesiyle birlikte, ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar, küresel gereklilikler ve paydaş beklentileri dikkate alınarak stratejilerimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak iklim değişikliği ile mücadeleye destek veriyor ve ‘’2050 yılına kadar Karbon Nötr’’ olma taahhüdü veriyoruz. Türk Hava Yolları'nın 2023-2033 yılları arasında gerçekleştirmeyi amaçladığı hedefleri içeren ve bu hedef içerisinde "Sürdürülebilirlik" başlığına da yer verilen 10 yıllık strateji dokümanı da 2023 yılında tüm taraflarımız ile paylaşılmıştır.
C2.Risks and Opportunities, C2.1a Short, Medium and Long-Term Time Horizons, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2022 Raporu, Sayfa 5 C4.Targets and Performance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2021 Raporu, Sayfa 16-22 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf ‘’2050 Karbon Nötr Hava Yolu’’ Olma Hedefi İçin Belirlenen Alt Hedefler, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37 İklim Değişikliği Risklerinin Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38 İklim Değişikliğiyle Mücadele Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Yer Operasyonlarında Enerji Tüketimi ve Emisyon Azaltım Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45 Çevre Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Filo Modernizasyonu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Kadın-Erkek Çalışan Dengesi, “25by2025- Advancing Gender Balance by 2025”, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 79 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Ortaklık ile İlgili Öngörüler, 2023 9 Aylık Faaliyet Raporu, Sayfa 26 https://investor.turkishairlines.com/documents/faaliyet-raporlari/yk-faaliyet-raporu-3q2023-tr_web.pdf Butikten Zirveye 20 Yıl Gelecek 10 Yıl https://www.butiktenzirveye.com/#flipbook
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları’nın ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin sorumluluğu, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesinde olmakla birlikte, Ortaklık genelinde iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili konular Türk Hava Yolları üst yöneticilerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi’nde ele alınmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmalara hız kazandırmak adına, raporlama döneminde ayrıca Emisyon Yönetimi Alt Çalışma Komitesi oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen çalışmaların takibi ve raporlanması Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü sorumluluğundadır. Ortaklık bünyesindeki farklı birimler ise ilgili oldukları performans alanı çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların planlama ve uygulamasını gerçekleştirir. Örneğin; Operasyonel Yakıt Yönetimi Müdürlüğü uçak yakıtı verimliliği ve yakıt tüketiminin azaltılmasına ilişkin çalışmaları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü ve Akaryakıt Müdürlüğü sürdürülebilir havacılık yakıtı kapsamındaki çalışmaları, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı ise tesislerdeki enerji verimliliği çalışmaları kapsamında çalışmalar yürüterek, bu kapsamdaki uygulanabilecek projelerin hayata geçirilmesi için faaliyet göstermektedir. Sera gazı emisyonların yönetimi, takibi ve raporlamasını ise Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü gerçekleştirmektedir. Türk Hava Yolları’nda sürdürülebilirlik yönetiminden sorumlu en üst düzey yönetişim organları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi’dir. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi’nin en temel sorumluluğu Türk Hava Yolları’nın faaliyetlerinden doğan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin yönetimi ile Ortaklık faaliyetlerine etki edebilecek sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının değerlendirilmesidir. Bu süreçlerin Ortaklığın her seviyesinde etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi ise Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğundadır. Genel Müdür başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ve İştirakler Başkanının katılımlarıyla toplanan Sürdürülebilirlik Komitesi yılın çeyrek dönemlerinde en az bir kez toplanmaktadır. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıların yanı sıra; ihtiyaç duyulması halinde de toplantı periyodu beklenmeksizin komite toplantıları gerçekleştirilebilmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik yönetim stratejisi, sürdürülebilirlik politikası ile kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilirlik performansını arttıracak iyileştirme projelerine karar verilmesi amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi, öncelikli sürdürülebilirlik konularına yönelik riskler ve fırsatları, kuruluş faaliyetleri sonucu elde edilen performans sonuçlarına yönelik değerlendirmelerini, iç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimleri ve bu bilgiler ışığında Ortaklığın sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik kararlaştırdığı uygulamaları Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır.
Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-27 Sürdürülebilirlik Komitesi'nin Görev ve Sorumlulukları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C1. Governance, (C1.1) Board-level oversight of climate-related issues, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 2-5 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Sürdürülebilirlik Yönetimi, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Komitesi, öncelikli sürdürülebilirlik konularına yönelik riskler ve fırsatları, kuruluş faaliyetleri sonucu elde edilen performans sonuçlarına yönelik değerlendirmelerini, iç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimleri ve bu bilgiler ışığında Ortaklığın sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik kararlaştırdığı uygulamaları Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır. Ortaklığın öncelikli sürdürülebilirlik konuları, yasal düzenlemeler, sektör trendleri, iyi uygulamalar, paydaşların beklentileri ve küresel ajandada oluşan gelişmeler dikkate alınarak, kurumsal sosyal sorumluluk ve iletişim projeleri, sürdürülebilirlik uygulamaları, sürdürülebilirlik stratejisi ve emisyon yönetimi alanında çalışmalar yapmak amacıyla dört farklı Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Komitesi oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Komiteleri öncelikle Ortaklıkta uygulanabilecek projeleri belirler ve karar tekliflerini Sürdürülebilirlik Komitesinin onayına sunar. Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar, gelişmeleri izler ve elde edilen sonuçları Sürdürülebilirlik Komitesine raporlar. Alt Çalışma Komiteleri, yılın çeyrek dönemlerinde yapılan Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarından en az 1 ay önce olacak şekilde yılda en az 4 kez toplanır. Sürdürülebilirlik ile ilgili bir konunun acilen görüşülmesi gerektiği durumlarda ise toplantı tarihini beklemeden toplanır. Sürdürülebilirlik Komitesi Sekretaryası, Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Komitelerinin toplantı organizasyonu, üyeler arası koordinasyon ve karar takibi süreçlerini yürütür.
Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-27 Sürdürülebilirlik Komitesi’nin Görev ve Sorumlulukları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
IATA projeksiyonlarına göre gelecekte de havacılık sektörünün insan kaynaklı sera gazı emisyonları içinde belirgin bir payının bulunacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda sektörün Paris Anlaşması'nın 1.5ºC hedefi ile uyumlu olarak 2050 yılında net sıfır emisyon düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Bu amaçla IATA, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), yeni uçak teknolojileri, elektrik ve hidrojen enerjisinin kullanımı, karbon emisyonlarının offset edilmesi ve karbon yakalama uygulamalarını ön plana çıkarmaktadır. Türk Hava Yolları da iklim aksiyonu çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun 'İklim Değişikliğiyle Mücadele' bölümünde ‘’2050 Karbon Nötr Hava Yolu’’ Olma Hedefi İçin Belirlenen Alt Hedefler kamuya açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz doğrultusunda uygulama ve eylem planlarımız 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun detaylandırılan bölümlerinde kamuya açıklanmıştır.
C2. Risks and Opportunities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 5-11 C3. Business Startegy, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 11-16 C4. Targets and Performance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 16-22 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Risk Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 17 Sürdürülebilirlik Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22 İklim Değişikliği Risklerinin Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38 Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39-49 Çevre Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50-57 Sorumlu İkram, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58,59 Filo Modernizasonu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Müşteri Memnuniyeti, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 73-75 Kadın-Erkek Çalışan Dengesi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 79,80 Yetenek Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 82-85 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları olarak belirlemiş olduğumuz performans kriterleri doğrultusunda çevre, sosyal ve yönetişim performansımızı düzenli olarak ölçer, gelişimini izler ve her yıl yayımlamakta olduğumuz sürdürülebilirlik raporu ile tüm ilgili taraflarla paylaşmaktayız. Performans göstergelerimiz kapsamında elde edilen sonuçlarla ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları, organizasyonun her kademesinden çalışanlarımız ve tüm ilgili tarafların geri bildirimlerini değerlendirip, mümkün olan her geri bildirimi dikkate alarak Ortaklığın bu alanlardaki performansını sürekli iyileştirmeye yönelik aksiyonlar almaktayız.
Performans Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 86-89 Ekonomik Göstergeler, Toplam Trafik Sonuçları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 9 Doğrudan Ekonomik Etki, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 10 Türkiye'nin GSYİH’sine Katkı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 10 Kamu Finansmanına Katkı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 11 Bağlantılılık, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12 Tedarik Operasyonlarının Katkısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13 Çevresel Göstergeler, Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Emisyonlar, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 42 Uçak Yakıtı Dışı Enerji Tüketimi (GJ), 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 42 Sera Gazı Emisyonları (Ton CO2e), 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 42 Temel Uygulamalarla Elde Edilen Yakıt Tasarrufu ve Sera Gazı Emisyonu Azaltımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Çevre Dostu Malzeme Tercihleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55 Sosyal Göstergeler, Etik Eğitimleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19 Suistamellerin Raporlanması, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 20 Uçuş Emniyeti Faaliyet Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 64 Raporlama Performansı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 64 Safa Oranı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 64 Uçuş Güvenliği Eğitimleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 66 İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 68 Afet ve Acil Durum Hazırlık Çalışmaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 69 İSG Eğitimleri Katılımcı Sayısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 68 Ar-Ge Faaliyet Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 72 Müşteri Memnuniyet Oranı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 74 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları Sürdürülebilirlik Stratejisi'nin ana amacı değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik etkilerinin yönetildiği başarılı bir iş modeli oluşturmaktır. Paydaş tabanımız, faaliyetlerimizden belirgin ölçüde etkilenen paydaş gruplarının yanı sıra, Türk Hava Yolları’nın stratejisini başarılı bir şekilde uygulayabilmesini etkileme potansiyeline sahip taraflardan oluşmaktadır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile Sürdürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturan öncelikli konuları belirlemek için gerçekleştirdiğimiz önceliklendirme analizi çalışmalarımızda ve Ortaklık olarak karar alma süreçlerinde paydaşların beklentilerini dikkate alıyor ve gerçekleştirilen çalışmalarla bu beklentilerin karşılanmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle iş süreçlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerinin alınması sürdürülebilirlik anlayışımızın temelinde yer almaktadır. Yönetsel konularda iş süreçlerimize veya ürün ve hizmetlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansımızı iyileştirici faaliyetlerimiz 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun detaylandırılan ilgili bölümlerinde kamuya açıklanmıştır. Çevresel konularda iş süreçlerimize veya ürün ve hizmetlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansımızı iyileştirici faaliyetlerimiz 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun "SORUMLU ŞİRKET" bölümünde kamuya açıklanmıştır. Operayonel ve Sosyal konularda iş süreçlerimize veya ürün ve hizmetlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansımızı iyileştirici faaliyetlerimiz 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun "GÜVENİLİR OPERATÖR ve ADİL İŞVEREN" bölümlerinnde kamuya açıklanmıştır.
Tedarik Operasyonlarının Katkısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13 İç Kontrol Mekanizması, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 17 İş Ahlakı Anlayışımız, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19 Etik Davranış Eğitimleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19 Suistimallerin Raporlanması, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 20 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21 Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sürdürülebilirlik Komitesi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-24 Paydaş Katılımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 31-35 Değişen Müşteri Beklentilerine Yanıt Verilmesi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 73 Sorumlu Şirket, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37-60 Güvenilir Operatör, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 62-76 Adil İşveren, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 78-85 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Ortaklığın 2023 Faaliyet Raporu'nda, ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince; Sürdürülebilirlik Raporu şablonuna uygun olarak açıklanmaktadır. Raporda Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında, İlkelere uyum durumu kamuya açıklanan bilgilere/ rapor bağlantılarına yer verilerek beyan edilmektedir.
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yönetimi, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Sera Gazı Emisyonlarının Yönetimi, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Çevre Yönetim Sistemleri, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı, Sürdürülebilirlik İlkeleri Bilgi Formu,Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları, sürdürülebilirlik programı kapsamında, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması hedefiyle 2016 yılında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA) desteklemektedir. 17 küresel hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Türk Hava Yolları önceliklendirme çalışması kapsamında ele alınarak, SKA5, SKA7, SKA8,SKA9, SKA12, SKA13, SKA16, SKA17 gelecek dönemlerde hedeflenecek çalışma alanları olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında Türk Hava Yolları’nın etki alanı ve değer zincirinin genişliği düşünüldüğünde, gerçekleştirilen çalışmaların birçok başka SKA’ya da katkı sağladığı görülmektedir.
Türk Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-31 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları, aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgileri her yıl Yıllık Faaliyet Raporu’nda Diğer Husular bölümde paylaşmaktadır. Ayrıca Ortaklığımız, rüşvet ve yolsuzluk politikasının ihlaline ilişkin tespit edilen bulgular, idari veya para cezası veya adli yaptırım uygulamaları hakkındaki bilgiler şeffaflık ilkesi doğrultusunda her yıl Sürdürülebilirlik Raporları'nda paylaşılmaktadır.
Diğer Hususlar, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21 Yasal Uyum ve Adil Rekabet, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21 Çevre Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer alan seçili göstergeler PWC Türkiye tarafından ISAE 3000 (revize) standardına uygun olarak sınırlı seviyede dış denetimden geçmiştir. Güvence alınan gösterge listesi ve kapsamını içeren Bağımsız Güvence Beyanı’na Türk Hava Yolları 2022 Sürdürülebilrilik Raporunun 95. ve 96. sayfalarından ulaşılabilmektedir. Ortaklığımızın 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 dönemi temel alınarak hazırlanmış "Sera Gazı Beyanı" bağımsız kuruluş tarafından TS EN ISO 14064-3: 2019 Standardı şartlarına uygun olarak "Makul Güvence Seviyesinde" doğrulanmıştır. Doğrulama Beyanı’na Türk Hava Yolları 2022 Sürdürülebilrilik Raporunun 92. sayfasından ulaşılabilmektedir. Türk Hava Yolları, benimsediği “Sürekli İyileştirme” prensibi doğrultusunda 2013 yılından bu yana uygulamakta olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin hava yolu şirketleri için özel tasarlamış olduğu IATA Çevre Değerlendirme (IATA Environmental Assesment-IEnvA) Yönetim Sistemi Programı’na dahil olarak daha da güçlendirmiştir. IATA tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen denetim sonucunda, programın en üst seviye sertifikası olan ‘’IEnvA Programı Stage 2 sertifikasını doğrudan almaya hak kazanan ilk hava yolu unvanı’’elde edilmiştir. Ortaklık, 2023 yılındaki üçüncü taraf denetimi sıfır bulgu ile başarılı bir şekilde tamamlayarak; IEnvA Yönetim Sistemi Programı sertifikasının kullanım hakkını sürdürmüştür. Türk Hava Yolları faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının etkilerini azaltmak amacıyla zorunlu ve gönüllü tasarılar ve projeler kapsamında emisyonlarını doğrulatmakta, yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonları iç kontrol ve bağımsız denetim süreçlerine tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda yakıt tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından uygulamaya alınan Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA) , Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS) ve Birleşik Krallık Emisyon Ticareti Sistemi (UKETS) kapsamında raporlanmakta ve yetkilendirilmiş üçüncü taraf bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerle doğrulanmaktadır. Ulusal ve Bölgesel ticaret sistemleri kapsamında uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonları izlenerek raporlanmakta ve offset uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS) ve İsviçre Emisyon Ticareti Sistemi’ne (CH-ETS) ek olarak 2021 yılında ilk defa Birleşik Krallık Emisyon Ticareti Sistemi (UK-ETS) kapsamında da emisyon raporları hazırlanmıştır. Bu kapsamda üçüncü taraf bağımsız kuruluş tarafından doğrulanan emisyonlara karşılık gelen emisyon kredileri satın alınarak ilgili Emisyon Ticaret Sistemleri’nin otoritelerine teslim edilmiştir. 2023 yılında EU ETSve UK ETS kapsamında offset edilen emisyon miktarı Madde B23'te açıklanmaktadır. Türk Hava Yolları, uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının neden olduğu etkileri azaltmak amacıyla ICAO tarafından küresel bir çözüm yolu olarak uygulamaya alınan CORSIA Tasarısı’nı gönüllü olarak pilot fazdan itibaren uygulamayı taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonları üçüncü taraf bağımsız denetim kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. İlerleyen yıllarda temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonların CORSIA Tasarısına uygun projelerden elde edilecek karbon kredileri ile nötrlenmesi hedeflenmektedir.
Rapor Hakkında, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 2 PWC, Sınırlı Güvence Raporu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 95,96 Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Sera Gazı Doğrulama Beyanı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 92 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Türk Hava Yolları, benimsediği “Sürekli İyileştirme” prensibi doğrultusunda 2013 yılından bu yana uygulamakta olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin hava yolu şirketleri için özel tasarlamış olduğu IATA Çevre Değerlendirme (IATA Environmental Assesment-IEnvA) Yönetim Sistemi Programı’na dahil olarak daha da güçlendirmiştir. IATA tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen denetim sonucunda, programın en üst seviye sertifikası olan ‘’IEnvA Programı Stage 2 sertifikasını doğrudan almaya hak kazanan ilk hava yolu unvanı’’elde edilmiştir. Ortaklık, 2023 yılındaki üçüncü taraf denetimi sıfır bulgu ile başarılı bir şekilde tamamlayarak; IEnvA Yönetim Sistemi Programı sertifikasının kullanım hakkını sürdürmüştür. Sera gazı emisyonları 2016 yılından bu yana gönüllü olarak TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması Standardına göre izlenmekte, hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Bunun yanı sıra; Ortaklık 2022 yılında 50001 Enerji Yönetim Sistemini uygulamaya başlamış ve Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasına hak kazanmıştır.
Çevre Politikamız https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/cevre-politikasi https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Sürdürülebilirlik Politikamız https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik-politikasi.pdf https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Enerji Politikamız https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Sorumlu Şirket, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38-60 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Raporlarımızda; raporun sınırı, raporlama dönemi ve raporlama standardı gibi konulara ilişkin bilgilendirme Sürdürülebilirlik Raporumuzun ''Rapor Hakkında'' başlığı altnda paylaşılmaktadır.
Rapor Hakkında, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 2 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışanlara hem parasal hem parasal olmayan teşvik sağlamak sürdürülebilirlik kültürünü desteklediği, karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik bireysel eylemleri teşvik ettiği ve iklimle ilgili konularda farkındalığı artırarak sürdürülebilir bir geleceğe doğru geçişi sağladığı için ikllim değişikliğiyle etkili bir şekilde mücadele etmek adına çok önemlidir. CEO'muz da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımız, 2022 yılında iklim geçiş planımızla ilgili olarak emisyon azaltma projeleri ve yakıt tasarrufu çerçevesinde maaşlarına bonus ödemesi almaya hak kazanmıştır. Bu performans göstergesi, iklim geçiş planımızın bir parçasını oluşturan yakın vadeli sera gazı emisyon hedeflerimiz ve 2050 karbon-nötr havayolu hedefimizle uyumludur.
İklim Değişikliği Mücadele Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Yakıt Verimliliği, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43,44 Yer Operasyonlarında Enerji Tüketimi ve Emisyon Azaltım Uygulamaları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 Çevre Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Su Tüketimi, Kaynak Verimliliği, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53 İnovasyon, AR-GE ve Dijital Dönüşüm,, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 71,72 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C1.3 Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 4,5 C4.3c Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 21 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyetlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz sonucu oluşabilecek ya da faaliyetlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi etkileyebilecek çevresel konular çerçevesinde Ortaklığımızın sürdürülebilirlik öncelikleri belirlenmektedir. Öncelikli konularımız, uluslararası standartlar doğrultusunda tasarlanan, ilgili tarafların görüş ve önerilerinin dahil edildiği sistematik bir süreçle önceliklendirilmekte, sınıflandırılmakta ve Ortaklığın sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Ortaklığın sürdürülebilirlik stratejisi “ortaya çıkan tüm çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin bütüncül olarak ele alınması ve etkin bir risk yönetimi ile çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, iştiraklerin, tüm iş ortaklarının ve hissedarların beklentileri ve küresel trendler ışığında iş mükemmelliği ve yenilikçilik yaklaşımımızla oluşturulmuştur.
İklim Değişikliği Mücadele Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Yakıt Verimliliği, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43,44 Yer Operasyonlarında Enerji Tüketimi ve Emisyon Azaltım Uygulamaları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 Çevre Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Su Tüketimi, Kaynak Verimliliği, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53 İnovasyon, AR-GE ve Dijital Dönüşüm, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 71,72 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C1.3 Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 4,5 C4.3c Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 21 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları, değer zinciri genelinde sürdürülebilirliğin sağlanması anlayışı çerçevesinde tedarikçilerinin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede Genel Satınalma Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olan Tedarikçi Değerlendirme Sistemi ile Ortaklık havuzunda yer alan tedarikçiler değerlendirilmekte ve elde edilen puanlar tedarikçi seçimine etki etmektedir. Satın alma sürecinde tedarikçilerle imzalanan sözleşmelerde çevreyi korumaya yönelik maddelere yer verilmektedir. Satın alma yapılan tedarikçilerden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi standartlara, Ortaklık internet sitesinden de yayınlanan İş Etiği ve Davranış Kuralları ve Tedarikçi Davranış Kuralları Politikası gibi kurumsal politikalara uyum beklenmektedir. Ortaklığımız tedarikçiler ile yürütülen satın alma süreçlerinde sürdürülebilirliğin öncelikli kılınmasında ve çevresel etkilerin en aza indirilmesinde proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu amaçla Sürdürülebilir Satın alma Politikasını oluşturmuştur. Türk Hava Yolları, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik performansını daha da geliştirecek tedarikçilerle iş birliği yapmak, etkileşimde olduğu tüm tedarikçilere yol göstermek ve Etik Kurallar Kılavuzu ilkelerine dikkat çekmek amacıyla İnsan Haklarına Saygı, Eşitlik, Çocuk İşçi Çalıştırma, Modern Kölelik, İnsan Ticareti, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevrenin Korunması, KVKK gibi önemli başlıklardan oluşan Tedarikçi Davranış Kuralları Politikasını yayımlamaktadır. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yürüttüğü yolcu taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve eğitim faaliyetleri gibi faaliyetlerde tüm tedarikçilerinden yürürlükteki yasalar ve Türk Hava Yolları prosedürleri kapsamında Etik Kurallar Kılavuzu ilkelerine uymalarını beklemektedir. Türk Hava Yolları AO, tedarikçilerinden, faaliyet, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken uymakla yükümlü olduğu Çevre Mevzuatını, ulusal ve uluslararası gerekliliklere uyum sağlamasını, çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik proaktif bir yaklaşım benimsemelerini bekler. Tedarikçilerinin önemli çevresel etkilerini ortadan kaldırmak, minimize etmek ve kontrol altında tutabilmek için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine veya denk bir sertifikaya sahip olmasını teşvik eder. Sözleşmelerimizde Ortaklığımızın tedarikçilerinden beklediği Çevresel Gerekliliklere yer veriyor ve tedarikçilerimizden bu gerekliliklerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Böylece, çevre politikamızın ticari ortaklarımız vasıtasıyla tüm tedarik zincirimize sirayet etmesini amaçlıyoruz. Yemeklerimizi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereğince alanında uzman gıda mühendisleri eşliğinde yüksek hijyen standartlarına göre hazırlıyor ve hammadde tedariğinde ISO 22000 sertifikalı tedarikçilerin ürünlerini tercih ediyoruz. Tedarikçileri, ayrıntılı bir şekilde “Tedarikçi Firma Risk Değerlendirme Prosedürü” kapsamında değerlendirerek doğru tedarikçinin seçilmesini sağlıyoruz. Ortaklık aynı zamanda, tedarikçilerinden, Çevre Politikamız ile Sürdürülebilirlik Politikamız’da belirtilen taahhütlere ve Etik Kurallar El Kitabı’nın 6.1 İş Emniyetinin Sağlanması ve Çevrenin Korunması başlığı altında belirtilen kurallara uyum sağlamasını beklemektedir.
Tedarikçi Davranış Kuralları Politikası https://investor.turkishairlines.com/documents/tedarkci-davranis-kurallari-politikasi.pdf Sürdürülebilir Satın Alma Politikası https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/pl_10_80_004_tr.pdf C12. Engagement, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2022 Raporu, Sayfa 50-56 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Tedarik Operasyonlarının Katkısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13 Sürdürülebilirlik Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22 Sürdürülebilirlik Öncelikleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25 Sürdürülebilirlik Stratejisi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 26 Paydaş Katılımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 31-34 Kurumsal Üyelikler, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 35 Çevre Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50 Çevre Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 İklim Değişikliği ile Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37 İklim Değişikliğiyle Mücadele Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 Atık Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57 Sorumlu İkram, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58 Filo Modernizasyonu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Türk Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-30 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Çevre Politikamız Enerji Politikamız https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Tüm operasyonlarını topluma, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yürüten Türk Hava Yolları’nın benimsediği sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hizmet verdiği konu alanları; eğitim, çevre, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat, çalışan bağlılığı, insani yardım ve fırsat eşitliğidir. Bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen çalışmaların çoğunluğu, dezavantajlı bireyler/gruplar ve çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşları ve çeşitli dernek/vakıflar, üniversiteler, insani yardım kuruluşları, afet ve kıtlık alanında çalışan kurumlardan oluşmaktadır. Yapılan çalışmalardaki temel amaç, ülkemizin birlik bilincini korumak ve global çaptaki sorunların çözümüne dair farkındalık yaratmaktır.Türk Hava Yolları, sektörel faaliyetlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik öncelikleri konusunda ortak hedeflere ulaşılması amacıyla, işbirlikleri geliştirmekte, uluslararası örgüt ve inisiyatiflerde yer almakta ve sektör standartlarının belirlenmesinde aktif rol oynamaktadır. Ulusal ve uluslararası otoriteler ve kural koyucuların sektörde etki yaratacak yasal düzenlemeleri yakından takip edilmekte, bu düzenlemelerin sektörde yaratması muhtemel etkilere ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz ilgili makamlara arz edilmektedir. Türk Hava Yolları, sürdürülebilir havacılık yakıtının karbonsuzlaştırılması için havacılık, uzay ve yakıt sektörlerindeki paydaşların ortak çabası olan "Global SAF Deklarasyonu "nu imzalayarak iklim değişikliği ile mücadeleye verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Hava Yolları, 2023 yılında Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin ilk sürdürülebilir havacılık platformunu kurmuş ve bu platformun kurucu üyesi olmuştur. Platform, Türk havacılık sektörünün karbonsuzlaşma yolculuğunu ve sürdürülebilir dönüşümünü daha da ileriye taşımayı, eğitim programları ve sosyal faaliyetlerle bu alandaki bilgi ve farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Taraflar, "Türkiye Havacılık Sürdürülebilirlik İttifakı "nın diğer paydaşlarıyla birlikte SAF için bir yol haritası geliştirmek üzere birlikte çalışmaktadır. Sürdürülebilir havacılık için işbirliklerini kolaylaştırmak, fikir ve iyi uygulamaları paylaşmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla kurulan platform, sektör paydaşlarının da dahil olmasıyla büyümeye devam edecektir.
Paydaş Katılımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 31-34 Kurumsal üyelikler, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 35 Türk Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-30 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Sera Gazı Emisyonlarının Yönetimi, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu C12. Engagement, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 50-56 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları olarak belirlemiş olduğumuz performans kriterleri doğrultusunda çevresel performansımızı düzenli olarak ölçer, gelişimini izler ve her yıl yayımlamakta olduğumuz sürdürülebilirlik raporu ile tüm ilgili taraflarlarla paylaşmaktayız. İklim değişikliği ile Mücadele ve Çevre Yönetimi konusunda koymuş olduğumuz hedefler ile hedeflerin gerçekleşme düzeyi ve son 5 yıla ait performans göstergelerimiz karşılaştırmalı olarak Sürdürülebilirlik Raporumuzun 'Performans Göstergeleri' ve 'Sorumlu Şirket' bölümlerinde yer almaktadır.
Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39 İklim Değişikliğiyle Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37-49 İklim Değişikliğiyle Mücadele Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Yakıt Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43-44 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Çevre Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Kaynak Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53-56 Atık Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57 Filo Modernizasyonu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Performans Verileri, Çevresel Performans, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunun hazırlanmasında referans alınan Küresel Raporlama Girişimi(GRI) standartlarına ilişkin çapraz referans tablosuna raporda detaylı olarak yer verilmiştir. Emisyonların yönetimi kasamında gerçekleştirilen hesaplama metodolojilerine ve doğrulamalara ilişkin detaylı açıklamalara CDP Raporunda yer verilmiştir.
Rapor Hakkında, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 2 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 GRI İçerik İndeksi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 90,91 Sera Gazı Doğrulama Beyanı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 92 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C2.Risk and Opportunities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 5-11 C10.Verification, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 45-47 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
İklim değişikliği ile Mücadele ve Çevre Yönetimi konusunda koymuş olduğumuz hedefler ile hedeflerin gerçekleşme düzeyi ve son 5 yıla ait performans göstergelerimiz karşılaştırmalı olarak Sürdürülebilirlik Raporumuzun 'Performans Göstergeleri' ve 'Sorumlu Şirket' bölümlerinde yer almaktadır.
Performans Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 86-89 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Havacılık sektörünün regülasyonlarla yüksek ilişkili bir sektör olması ve yatırımlar ile teknolojik gelişmelerin hayata geçirilebilmesi için diğer sektörlere kıyasla daha fazla zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle, Türk Hava Yolları'nda kısa vade 0 ile 3 yıl, sektörün dinamikleri dikkate alındığında havacılığı etkileyen faktörlerin şekillenme periyodunu göz önünde bulundurarak orta vade 10 yıl, 10 yıldan fazla olan süreç ise uzun vade olarak belirlenmiştir. Analizlerimizde sektördeki ulusal ve uluslararası kuruluşların (IATA, ICAO, ACI, Boeing, Airbus vb.) uzun vadeli tahminlerini dikkate almaktayız. Teknolojik gelişme ve devlet politikalarına bağlı olarak uzun vadeli beklentilerin etkisinin daha kısa sürede ortaya çıkma ihtimalini göz önünde bulunduruyor, bu nedenle uzun vadeli hedef ve beklentileri yakından takip ediyor, gelişmelere bağlı olarak orta ve kısa vadeli hedeflerimize yansıtabiliyoruz. Ortaklığın bu doğrultuda belirlemiş olduğu kısa, orta ve uzun vadeli hedefler CDP Raporunda belirtilmiş olup; kısa vadeli hedeflere ve gerçekleşme durumlarına ise Sürdürülebilirlik Raporlarımızda her yıl yer verilmektedir.
C2.Risk and Opportunities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 5-11 C4. Targets and Performance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 16-22 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf İklim Değişikliğiyle Mücadele Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Çevre Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Filo Modernizasyonu, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları’nın ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin sorumluluğu, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesinde olmakla birlikte, 2021 yılında üyeleri Türk Hava Yolları üst yöneticilerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. İklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili konular Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından ele alınmakla birlikte, gerçekleştirilen çalışmaların takibi ve raporlanması Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Ortaklık faaliyetleri genelinde verimli bir enerji ve emisyon yönetimi, sürdürülebilir biyoyakıt çalışmaları, filo modernizasyonu ve kaynak verimliliği çalışmaları gibi gerek IPCC gerekse sektörel inisiyatifler tarafından da öne çıkarılan uygulamalar, Türk Hava Yolları’nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının temellerini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Ortaklık, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından belirlenen hedefleri benimsemekte, başta faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının azaltılması olmak üzere iklim değişikliği etkilerinin giderilmesine yönelik kararlı adımlar atmaktadır. Türk Hava Yolları, artan hava taşımacılığı talebi doğrultusunda uçuş ağı ve operasyonunu genişletirken bir yandan da Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) iklim değişikliğine ilişkin tespitleri doğrultusunda; faaliyetleri kapsamında oluşabilecek potansiyel olumsuz etkileri azaltmak için çalışmaktadır. Türk Hava Yolları'nın iklim Krizi ile mücadele kapsamında strateji ve eylem planları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporununn "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE" bölümünde ve 2023 Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Raporunun "C3. Business Strategy" ve "C4. Targets and performance" bölümlerinde detaylı olarak açıklanmaktadır
İklim Değişikliğiyle Mücadele, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37-49 Filo Modernizasyonu, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Sorumlu İkram, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58,59 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C3.Business Strategy, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 12-16 C4. Targets and Performance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 16-22 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Filo, 2023 Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele, 2023 Faaliyet Raporu
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Küresel hava yolu olan Ortaklığımızın+M36 sürdürülebilirlik bakış açısı ile yolcularına sunmuş olduğu ürün ve hizmetler şunlardır: • SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVAVILIK YAKITI (SAF) KULLANIMI: Ülkemizin Paris Anlaşması’nı onaylaması ve 2053 yılına kadar karbon emisyonlarında net sıfır taahhüdü vermesiyle birlikte, küresel gereklilikleri ve paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak stratejilerimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtının, havacılık sektörünün sebep olduğu karbon emisyonunun azaltılmasında kilit rol oynamasının bilinciyle, Türk Hava Yolları olarak, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarının (SAF-Sustainable Aviation Fuel) geliştirilmesine katkı sağlayan projelere desteğimizi sürdürüyoruz. • CO2MISSION PROGRAMI: Proje kapsamında; yolculara yalnızca Türk Hava Yolları ile değil; diğer hava yolları ile gerçekleştirdikleri tüm uçuşlara ait emisyonları dengeleme fırsatı sunulmaktadır. Yolculara emisyonları dengelemek amacıyla “Yenilenebilir Enerji”, “Toplumsal Fayda” ve “Yeşil Dünya” olmak üzere 3 farklı portföy/paket seçeneği sunulan CO2mission programı kapsamında; çalışanlarımızın görev uçuşları ise Ortaklığımız tarafından karşılanmaktadır. • BİYOBOZUNUR ÖZELLİKLİ AMBALAJ KULLANIMI: Tüm seyahat ve oyuncak setlerinin herhangi bir plastik ambalajı olmadan sunulmasıyla birlikte, uçuşlarımızda milyonlarca plastiğin kullanımını önlüyoruz. Yolcularımızın uçuşlarda ihtiyaç duyabilecekleri kulaklık ve battaniyeleri “TS EN 13432” ambalajlama-biyolojik parçalanma ve kompostlama ile geri kazanılabilir ambalaj özellikleri standardına uygun, mısır nişastasından üretilmiş ambalajlarda sunuyoruz. Geleneksel plastik ambalajlara kıyasla daha yüksek üretim maliyetlerine sahip olmasına rağmen; uçuş gerçekleştirdiğimiz tüm noktalarda plastik atık oluşumunun önlenmesine katkı sağlayacak ve paydaşların sürdürülebilirlik konularındaki farkındalıklarını arttıracak bir ürün olması nedeniyle bu ambalajları tercih ediyoruz. • FSC (ORMAN YÖNETİM KONSEYİ) SERTİFİKALI OYUNCAKLAR: Çocuk yolculara, konsepti psikiyatristler ile sektörün önde gelen firmaları tarafından belirlenmiş ve anaokulları ziyaret edilerek çocukların da tercihlerinin dikkate alınarak tasarlanmış olan FSC (Orman Yönetim Konseyi) sertifikalı ahşap oyuncaklar sunulmaktadır. "Oyuncağım Doğadan" konseptli proje kapsamında; çocuklarda erken yaşlardan itibaren doğayı koruma konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. • MOBİL BİNİŞ KARTI UYGULAMASI: Yolcuların basılı biniş kartları yerine, mobil cihazlarını kullanarak QR kod formatında oluşturarak kullanabilecekleri dijital bir belge olan Mobil Biniş Kartı uygulaması hayata geçirilmiştir. Uygulama ile hem kağıt tasarrufu sağlanması; hem de yolcuların hızlı, pratik ve konforlu bir şekilde uçağa geçişlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. • PRESS READER UYGULAMASI: Press Reader uygulaması ile yolcularımıza 60'tan fazla dilde, 7000'den fazla gazete ve dergi dijital olarak sağlanmaktadır. Kağıt tasarrufuna önemli ölçüde katkı sağlayan Press Reader uygulamasına yolcular, uçuşlarından 1 gün önce ve uçuş sürelerine ek 48 saat boyunca erişim sağlayabilmektedir. • YEREL ÜRÜN TEDARİĞİ: Yolcularımıza %79,1 oranında yerel tedarikçilerden sağlanan yiyecekler ikram edilmekte, değer zinciri boyunca sürdürülebilir kalkınma desteklenmektedir. • PLASTİK MİKTARI AZALTILARAK YENİLENEN SEYAHAT SETLERİ: Yolcu konforuna ve memnuniyetine etki etmeyecek değişiklikler gerçekleştirerek, dış ambalajından içindeki ürünlere kadar plastik miktarını azaltılmaktadır. Bu kapsamda; 2019 yılında seyahat setlerinin içerisinden plastik tarak ve ayakkabı çekeceği çıkartılmıştır. 2022 yılının son çeyreğinde ise şu uygulamalar hayata geçirilmiştir: • Hackett Markalı ER BC Unisex Seyahat Seti’nn içeriğindeki; diş fırçaları %37 buğday samanı, %63 geri dönüştürülmüş polipropilenden üreritilmeye başlanmış, göz bandında bulunan biye kaldırılarak lazer kesim ile üretilen göz bandı kullanılmaya başlanarak kumaş israfı önlenmiştir. Plastik kulak tıkacı ise kullanımdan kaldırılmıştır. Bu uygulamala+M36r sayesinde yolcuya sunulan bu seyahat setinde %80 plastik azaltımı gerçekleştirilmiştir. •Toplamda 8 adet seyahat setinin 6'sının plastik dış ambalajı kullanımdan kaldırılmıştır. • Seyahat setlerinin içerisinde yer alan ''Rahatsız Etmeyin'' etiketleri tüm konfor setlerinden peyderpey kaldırılmaya başlanmıştır. • OEKO-TEX 100 SERTİFİKALI BATTANİYELER: Yolcularımıza kimyasal kullanılmadan üretilen OEKO-TEX 100 sertifikalı battaniyeler sunulmaktadır. • Emniyet kapsamındaki yolcu bilgilendirmeleri %100 geri dönüşüme uygun kağıtlardan üretilen emniyet kartları ile yapılmaktadır. •Yolcularımıza sunduğumuz elektronik kulaklıklar sterilizasyon işleminden geçirildikten sonra ekrar kullanılmaktadır. Bozuk olup tamir edilemeyenler ise lisanslı geri dönüşüm firmamıza teslim edilerek demir, plastik ve bakır hammaddelerin geri kazanımı sağlanmaktadır. 2022 yılında, Türk Hava Yolları’nın düzenli olarak Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı ile uçuş operasyonu gerçekleştirilen A321 tipi uçağına yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uygulanarak, “Green Class” adı verilen konsept bir uçuş gerçekleştirilmiştir. Bu konsept uçuşta, sıfır atık prensipleri benimsenmiş, uygulanmakta olan sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin yolculara yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra, sefere özel yeni çevreci uygulamalar da gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında ise Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda, uçaklarda sunulan ürünlerin, sürdürülebilir ikame ürünlerle değiştirilmesine karar verilmiştir. Alınan bu karara istinaden, 2022 yılında uçak içerisinde daha sürdürülebilir ürün ve hizmetlere dönüşüm süreci ile başlatılan çalışmanın kapsamının genişletilmesi için süreç başlatılmıştır. Bu kapsamda 2023 yılında Sürdürülebilir Uygulamalar Alt Çalışma Komitesi de ilgili Ortaklık birimlerinin katılımlarıyla düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmiş ve uçak içerisindeki ürün ve hizmetlerde uygulanabilecek değişiklikler değerlendirilmiştir. Türk Hava Yolları, yolcularına sunduğu sürdürülebilir seyahat deneyimini, uçak içerisindeki mümkün olan her ürün ve hizmete yansıtılacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. • Sürdürülebilirlik ve çevre politikamız kapsamında tasarım aşamasından kullanıma kadar sürdürülebilir kaynakları kullandığımız projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atıkların mümkün olduğunca önlenmesi, en aza indirilmesi, bertaraf edilmesi ve Sıfır Atık Yönetmeliği'ne uygun olarak yeniden kullanılması gibi konulara öncelik veriyoruz. • Kulaklık ve battaniye ambalajlarında 2018 yılından bu yana plastik yerine TS EN 13342 standartlarına uygun kompostlanabilir hammaddelerden üretilmiş ambalajlar kullanıyoruz. • Çocuklara doğayı koruma bilinci kazandırmak amacıyla "Play Natural" konseptiyle FSC sertifikalı ahşap ve tekstil içerikli oyuncak setleri servis ediliyor. • Tek kullanımlık ürünler yerine yüksek oranda dönen ekipmanlar (porselen, melamin, cam, metal eşyalar) kullanıyoruz. • Tuvalet kağıdı, çöp poşeti, tazminat kartları gibi uçak içi ürünlerimiz FSC sertifikalı kağıtlardan üretiliyor. • Yolcularımızı polipropilen (PP) hammadde üzerine basılmış ve %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş güvenlik kartları ile bilgilendiriyoruz. • 2023 yılında yolcu konforu için sunduğumuz ikram kitlerinde sürdürülebilir, çevre dostu içeriklere geçiş yaptık. • Kıtalararası business class yolcularımıza sunduğumuz terlik ve ayakkabı çantalarının üretiminde geri dönüştürülmüş pamuk ve polyesterden üretilen %100 sürdürülebilir iplikler kullanıyoruz. • Yolcularımıza sunduğumuz terlikler GRS (Global Recycling Standard) sertifikalı olup %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden ve %80 geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmektedir. • Kabin içindeki atıkları toplamak için geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış torbalar kullanıyoruz. • Kabin içi çöp toplama poşetlerinin polietilen yoğunluğu azaltılmıştır. • 2023'te tekstil ürünleri ve oyuncak seti gibi projelerimizde sürdürülebilirliğe öncelik veriyoruz. • FSC (Forest Management Programme) sertifikalı kağıt bardak ve çöp poşetleri kullanıyoruz. • Business Class yolcularına sunulan "Hoş Geldiniz İçeceği" bardaklarında kullanılan plastik tanımlama karıştırıcıları yerine PLA bazlı ürünler (*PLA: Bitkisel ve biyolojik olarak parçalanabilen bir plastik türevidir.) kullanılmaya başlanmıştır. • Tüm ıslak mendillerin dış ambalajları %70 oranında r-pet geri dönüşümlü plastik şişelerden üretilmektedir. • Plastik yerine ahşap karıştırıcılar kullanıyoruz. • Geri dönüştürülmüş ipliklerden üretilen Tomorrow On-Board etiketli yolcu örtüleri business ve ekonomi yolcularına sunulmaktadır. • Uçak içi eğlence sistemimiz PLANET'te Green Earth kategorisi altında çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili içerikler yer almaktadır. • 2023 yılı sonu itibariyle ise uçak içi ikram servisinde kullanılan sıcak sandviç kutuları, çatal bıçak ambalajları FSC sertifikalı ve ıslak mendiller ise tamamen çevre dostu nonwoven 100 Biodegradable (doğada kaybolan) ve flushable (su ile parçalanabilen) özelliktedir.
Türk Hava Yolları'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-30 Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39 Yakıt Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43,44 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Karbon Dengeleme Projesi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 47 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 Çevre Yönetimi, IEnvA Programı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50-57 Kaynak Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53-57 Atık Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57 Sorumlu İkram, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58,59 Filo Modernizasyonu, Gürültü Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf (C4.3c) Using methods to drive investment in emissions reduction activities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 21 (C4.5a) Products and/or services that classified as low-carbon products, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 22 (C6.5) Account for your organization’s gross global Scope 3 emissions, disclosing and explaining any exclusions, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 29-33 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Sürdürülebilirlik Yönetimi, 2023 Faaliyet Raporu
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları, hava yolculuğunun çevresel etkilerinin farkında olarak ve iklim değişikliğiyle mücadelede birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, 2022 yılında yenilikçi bir karbon dengeleme programı olan "CO2mission "ı hayata geçirdi. Bu program, müşterileri bilgi ile güçlendirmeyi ve karbon ayak izlerini azaltma konusunda proaktif olmaları için onlara ilham vermeyi amaçlamaktadır.CO2mission programı kapsamında; çalışanlarımızın tüm iş seyahatlerinden kaynaklanan emisyonlar Türk Hava Yolları tarafından denkleştirilmektedir. Başarı, bazıları iştiraklerimiz olan tedarikçilerimizin daha sürdürülebilir ürünler üreterek, daha sürdürülebilir çözümler ve hizmetler sunarak kendi karbon emisyonlarını azaltmaları ve sonuç olarak değer zincirimizin emisyonlarını azaltmaları ile ölçülecektir. "2050 yılına kadar Karbon Nötr" olma taahhüdümüzle, toplam tedarik zincirimizin %70'ini temsil eden tedarikçilerimizle iklimle ilgili konularda iletişim halindeyiz. Parçası olduğumuz küresel sürdürülebilirlik odaklı ittifakların ana katılımcıları olarak, ticari uçaklar, savunma ürünleri ve uzay sistemleri geliştiren, üreten ve hizmet veren Boeing ve Airbus, uçak alımları yaptığımız kilit tedarikçilerimiz arasında yer almaktadır ve en yeni nesil uçakların konuşlandırılması, önümüzdeki on yıl içinde CO2 emisyonlarının azaltılmasına yapılabilecek en önemli katkılardan biri olduğundan, yakıt kullanımını ve karbon emisyonlarını azaltan verimliliklere yatırım yapmaya devam edecektir.
Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Karbon Dengeleme Projesi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 47 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf (C6.5) Account for your organization’s gross global Scope 3 emissions, disclosing and explaining any exclusions, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 29-32 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları’nın benimsediği boyama sistemi, filodaki uçakların 20 yıllık ekonomik ömrü boyunca ortalama 3 defa yerine 2 defa boyanmasına olanak vermektedir. Bu sayede kimyasal madde kullanımı %33 oranında azaltılmaktadır. Verimli boya uygulamasıyla 2022 yılında 0,8 milyon ABD doları tutarında tasarruf sağlanmıştır. Ortaklık uçaklarının boyanmasında kullanılan primer boyada daha az krom içeren ve çevresel etkisi azaltılmış seçenekler kullanılmaktadır. Boya sökümü için kullanılan kimyasallarda ve pencere değişimlerinde kullanılan sıvı contalarda da krom içermeyen ürünler tercih edilmektedir. Mobil biniş kartı ve Miles&Smiles dijital kart uygulamalarıyla çevresel performans artışının yanında 2,5 milyon ABD doları üzerinde maliyet tasarrufu da sağlanmıştır. Dar gövde yeni nesil uçakların %15, geniş gövde yeni nesil uçakların %20 daha az yakıt tükettiği baz alındığında, raporlama döneminde yakıt maliyetlerinde ortalama 310 milyon ABD doları tasarruf elde edildiği hesaplanmaktadır. Şirket içinde yeni fikirlerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini sağlayan Ideaport adını verdiğimiz platformumuz ile çalışanlarımızın fikirlerini topluyor ve inovasyon sürecine dahil ediyoruz. İdeaport kapsamında 2022 yılında 713 fikir hayata geçirilmiştir. Çalışan fikirlerinden elde edilen finansal fayda 2022 yılında 250 milyon USD'nin üzerindedir.
C2.4 Climate-related opportunities with the potential to have a substantive financial or strategic impact, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 10,11 C3.3 Influence of the climate-related risks and opportunities on the company's strategy, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 14 C4.3c.Investment in emissions reduction activities,Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 21 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Yakıt Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43,44 Yer Operasyonlarında Enerji Tüketimi ve Emisyon Azaltım Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Kaynak Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53-57 Çevre Dostu Malzeme Tercihleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55,56 Filo Modernizasyonu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Sorumlu İkram, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58,59 Performans Verileri, Çevresel Performans, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf İklim Değişikliği ile Mücadele, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık faaliyetleri kapsamında tüketilen enerjinin en büyük payını uçak yakıtları oluşturmaktadır. Diğer yakıt türleri de operasyonların ulaştığı büyüklük nedeniyle belirgin bir düzeye ulaşmaktadır. Ortaklığımıza ait raporlarda Uçak Yakıtı Tüketimi ve Uçak Yakıtı Dışı Enerji Tüketimi verileri kamuya açıklanmaktadır.
C6. Emissions data, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 26-33 C7. Emissions breakdowns, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 34-37 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Emisyonları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 42 Performans Verileri- Çevresel Performans, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Tesislerimizde buhar ve elektrik üretimi yapılmamaktadır. Ancak İstanbul ve Atatürk Havalimanı yerleşkelerimizde tesis işletme faaliyeti içerisinde soğutma ve kazanlar aracılığıyla ısıtma faaliyetleri yürütülmektedir.
C.8.2 Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 38-41 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Kaynak Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53 Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Emisyonları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 42 Performans Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları, enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamaktadır. Ortaklığımızda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Yüksek enerji tüketen tesislerimizde enerji verimliliğini artıracak potansiyel projeler enerji etüt raporlarına göre belirlenmiş olup, bu konudaki çalışmalarımız sürmektedir. Ortaklığımızın ihtiyaç ve gereklilikleri sürekli gözden geçirilmekte ve buna göre uygun alanlarda güneş enerjisi yatırımları planlanmaktadır. Yeni binalarımızda enerjinin en az % 5’inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedeflenmektedir. 2023 Dönemi GES (Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi) Projelerimize sürdürülebilirlik raporumuzda yer verilmiştir.
İklim Değişikliğiyle Mücadele Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 Kaynak Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C3.3Influence of the climate-related risks and opportunities on the company's strategy.Investment in R&D, 2023 CDP Raporu, Sayfa 14 (C4.2a) Provide details of your target(s) to increase low-carbon energy consumption or production, 2023 CDP Raporu, Sayfa 19,20 C8. Energy, Türk Hava yolları 2023 CDP Raporu, Sayfa 37-42 https://cdn.turkishairlines.com/m/5e6727de6d0219ca/original/2023-CDP-Report.pdf Çevre Yönetim Sistemleri, 2023 Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele, 2023 Faaliyet Raporu
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre politikasında taahhüt edildiği üzere havayolumuz, enerji ve kaynak verimliliğini ön planda tutmakta, elektrik ve doğalgaz tüketimini azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. Ortaklığımız, binalarında kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması konusunda ortaya koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, 2023 yılında Atatürk Hava Limanı bölgesindeki binalarımızda aldığımız elektrik enerjisinin tümü yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış, 57369,6 GJ yenilenebilir elektrik kullanımı gerçekleşmiştir. Tedarik edilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğine dair I-REC sertifikası bulunmaktadır.
C8. Energy, Türk Hava yolları 2023 CDP Raporu, Sayfa 37-42 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Türk Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-30 Yer Operasyonlarında Enerji Tüketimi ve Emisyon Azaltım Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Çevre Yönetim Sistemleri, 2023 Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele, 2023 Faaliyet Raporu
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Havacılık sektörünün iklim değişikliğine karşı kolektif çabasına katkıda bulunacak geniş kapsamlı bir yakıt verimliliği programını 2008 yılından bugüne başarıyla yürütmekteyiz. 2023 yılı sonunda 2003 yılı “referans/temel çizgisi” olarak kabul edildiğinde, taşıma performansı 2023 yılı itibarıyla yüzde 1306 artarken, buna karşılık gelen yakıt tüketiminin ise yüzde 809 oranında arttığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, 2008 yılından bu yana başarıyla uygulanan yakıt verimliliği projeleri sayesinde birim taşımacılık faaliyeti için harcanan yakıt miktarı giderek azalmakta, verimlilik performansımız yıldan yıla yükselmektedir.Her yıl başarıyla hayata gecirdiğimiz ceşitli yakıt tasarruf ve uçak konfigürasyon projeleri sayesinde, karbon ayak izimizi azaltmaya devam ediyoruz. 2023 yılında 75.148 tonluk yakıt tasarrufunun sağlanmasıyla 236.751 ton sera gazının salımı önlenmiştir. Boylece 2008 yılından bu yana toplam yakıt tasarrufu 748.496 ton, toplam sera gazı azaltımı ise 2.357.764 ton olmuştur. Toplam enerji tüketimi içinde en büyük pay uçak yakıtlarına ait olmakla birlikte, yer operasyonlarında da belirgin ölçüde enerji tüketimi gerçekleşmektedir. Bu tüketimin en büyük kısmı ise elektrik ve doğalgaz kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle uçuş faaliyetlerimiz dışında binalarımızda da enerji tasarrufu uygulamaları yürütülmektedir. Ortaklığımız yerleşkelerindeki enerji verimliliği çalışmalarımız ile 2023 yılında 30.728,7 GJ enerji tasarrufu sağlanmıştır.
Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39-41 Yakıt Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43,44 Temel Uygulamalarla Elde Edilen Yakıt Tasarrufu ve Sera Gazı Emisyonu Azaltımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44 Yer Operasyonlarında Enerji Tüketimi ve Emisyon Azaltım Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45 Performans Verileri, Çevresel Performans, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf (C4.3c) Using methods to drive investment in emissions reduction activities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 21 C3.3) The influence of climate-related risks and opportunities on the strategy, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 14 (C7.9a) Other emissions reduction activities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 37 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığımızda temiz su temini ve atık su deşarjı için şebeke hattı kullanılmakta olup, gerçekleşen su sarfiyatı miktarlarına Sürdürülebilirlik Raporlarımızın çevre bölümlerinde yer alan performans göstergelerinde yer verilmektedir. Ortaklık yerleşkelerinde oluşan atık su, sadece atık su kanallarına deşarj edilmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında Türk Hava Yolları operasyonlarında oluşan 206.595,3 m3 atık su, yasal düzenlemeler çerçevesinde atık su kanallarına deşarj edilmiştir.
Kaynak Verimliliği, Su Tüketimi, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53 Çevresel Performans Göstergeleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının etkilerini azaltmak amacıyla zorunlu ve gönüllü tasarılar ve projeler kapsamında emisyonlarını doğrulatmaktadır. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS) ve İsviçre Emisyon Ticareti Sistemi’ne (CH-ETS) ek olarak 2021 yılında ilk defa Birleşik Krallık Emisyon Ticareti Sistemi (UK-ETS) kapsamında da emisyon raporları hazırlanmıştır. Ulusal ve Bölgesel ticaret sistemleri kapsamında uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonları izlenerek raporlanmakta ve offset uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Yolları, aynı zamanda uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının neden olduğu etkileri azaltmak amacıyla International Civil Aviation Organization (ICAO) tarafından küresel bir çözüm yolu olarak uygulamaya alınan Carbon Offsetting and Reduction Sheme for International Aviation (CORSIA Tasarısı)’nı gönüllü olarak pilot fazdan itibaren uygulamayı taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleşen uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonları üçüncü taraf bağımsız denetim kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. İlerleyen yıllarda temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonların CORSIA Tasarısına uygun projelerden elde edilecek karbon kredileri ile nötrlenmesi hedeflenmektedir.
Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C11.Carbon Pricing, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 47-50 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Ulusal ve Bölgesel ticaret sistemleri kapsamında uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonları izlenerek raporlanmakta ve offset uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS) ve İsviçre Emisyon Ticareti Sistemi’ne (CH-ETS) ek olarak 2021 yılında ilk defa Birleşik Krallık Emisyon Ticareti Sistemi (UK-ETS) kapsamında da emisyon raporları hazırlanmıştır. Bu kapsamda üçüncü taraf bağımsız kuruluş tarafından doğrulanan emisyonlara karşılık gelen emisyon kredileri satın alınarak ilgili Emisyon Ticaret Sistemleri’nin otoritelerine teslim edilmiştir.
https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C11.Carbon Pricing, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 47-50 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları, düşük karbonlu hizmetleri, yakıt verimliliğini, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını arttırmak ve yenilikçi teknolojilere yatırım ve Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla kurum içi karbon fiyatlaması uygulamaktadır. İş stratejisini yönlendirmek üzere Türk Hava Yolları, dahili karbon fiyatlandırmasında gölge fiyat mekanizmasını kullanmaktadır. Bu mekanizma, Türk Hava Yolları’nın stratejik planlamalarında iklim kaynaklı risklerin etkilerinin daha iyi anlaşılmasına ve yeni teknoloji uçakların, sürdürülebilir yakıt alternatiflerinin ve ortaya çıkan yasal düzenlemelerin finansal etkilerinin daha iyi tahmin edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca paydaş beklentilerinin karşılanması, şirket içi davranış değişikliğinin teşvik edilmesi, düşük karbon fırsatlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, tedarikçi ilişkileri gibi konulardaki iş süreçlerimize yardımcı olmaktadır. STEPS, NZE2050 ve SDS iklim senaryolarının değerlendirilmesi ve ilgili hesaplamaların ardından; Türk Hava Yolları dahili karbon gölge fiyatını minimum 90 USD, maksimum 140 USD olarak belirlemiştir.
C11.Carbon Pricing, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 47-50 C11.3 İnternal Price on Carbon, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 49 https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/cdp-climate-change-report-2022.pdf
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kararlılıkla çalışan Türk Hava Yolları, yönetim, ekonomi, çevre ve toplum olmak üzere dört temel üzerine kurulu bir sürdürülebilirlik programı geliştirmiştir. Uluslararası havacılık düzenlemelerinin yanı sıra ulusal gerekliliklere de uygun hareket ederek, uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemleri ve politikaları uygulayarak asgari standartlara uyumun ötesine geçmeyi hedefleyen Türk Hava Yolları, tüm çevresel bilgilerini Yatırımcı İlişkileri web sayfası altında yer alan Sürdürülebilirlik sekmesinde kamuya açıklamaktadır. Bunun yanısıra, raporlarımız, paydaş iletişim kanallarımız, gönüllü olarak katılım sağladığımız ulusal ve uluslararası endeksler ve sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşları ile üye olduğumuz platformlarda da çevresel verilerimiz açıklanmaktadır. İklim değişikliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra; iklim değişikliği ile ilgili yönetişim yapısı, stratejisi, risk ve fırsat yönetim metotları, ilgili çalışmalara ayrılan bütçe ve karbon emisyonları ile ilgili metrikleri şeffaf bir biçimde kurumsal yatırımcılara ve halka açık şekilde raporlanmaktadır. Bu doğrultuda; 2022 yılı değerlendirmelerinde “B” skor elde edilen, iklim değişikliği ve çevresel raporlamalar kapsamında altın standart olarak kabul edilen , dünyanın en saygın raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı’na 2023 yılında da katılım sağlanmıştır. Ortaklık 2023 yılı performansıyla CDP değerlendirmelerinde, hava taşımacılığı sektörü ortalamasının üzerinde ve liderlik bandında yer alan bir skor olarak belirtilen ‘’A-‘’ skorunu elde ederek, CDP İklim Değişikliği Programı’na dahil olduğu yıl itibari ile skorunu sürekli olarak yukarıya taşımıştır. İklim değişikliği kapsamındaki çalışmalar, ilerleyen dönemlerde daha ileri noktalara taşınması hedeflenmektedir. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu; global trendler ve sektördeki yenilikleri takip ederek, hayata geçirilen yatırımlar, proje ve iyi uygulamalarla sürdürülebilirlik performansını her geçen yıl geliştirmekte, faaliyetlerini dünya üzerindeki pozitif etkisini artırmak hedefiyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact’in katılımcıları arasında yer alan Ortaklık, 2023 yılının başında İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD) destekçi üyeleri arasında yerini alarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’na olan desteğini de pekiştirmiştir. TCFD tavsiyelerinin, Ortaklığın iklime ilişkin risk ve fırsatlarının şeffaflığını artırmadaki öneminin farkında olan Türk Hava Yolları, 2024 yılının ilk çeyreğinde İklim Geçiş Planı’nı yayımlamayı hedeflemektedir. Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı ve sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve uygulamaların artmasının amaçladığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2023 yılında da varlığını sürdürmüştür. Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi’ndeki varlığının da ötesinde; Refinitiv tarafından yapılan değerlendirmeler ile BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde sürdürülebilirlik alanındaki performansıyla 47 havayolu şirketi arasında 2022 yılında 1’inci sırada yer alan Ortaklık, 2023 yılında da zirvedeki konumunu korumayı sürdürmüştür. 2021 yılında Bronz Madalya ile ödüllendirilen Ortaklığımız, 2022 yılında ve yine 2023 yılında elde ettiği skor ve sürdürülebilirlik başarısı neticesinde Ecovadis tarafından “Gümüş” kategoride ödüle layık görülmüştür. Bu doğrultuda Ortaklığımız, gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar ile ilerleyen yıllarda skorlarını daha üst seviyelere taşımayı hedeflemektedir.
CDP İklim Değişikliği Raporları https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Sürdürülebilirlik Endeksleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24 Paydaş Katılımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 30-34 Kurumsal Üyelikler, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 35 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrak taşıyıcısı ve küresel bir değer olarak, insan haklarına saygılı olma sorumluluğumuzu faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yolcu taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve eğitim olmak üzere tüm faaliyetlerimize entegre ederek, uygulanabilir olan durumlarda insan haklarına saygılı olma sorumluluğumuzun ötesine geçiyoruz. Bu kapsamda; Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Kılavuz İlkeleri’ndeBirleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi (ILO/No.182)’nde belirtilen uluslararası ilkeler, standartlar ve ulusal mevzuat ile uyumlu faaliyet göstermeyi taahhüt ediyoruz.
İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/s-etigi-ve-davranis-kurallari-el-kitabi-ir.pdf İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ İnsan ve Çalışan Hakları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/2022-surduruleblrlk-raporu.pdf Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları AO (“Ortaklık”) olarak iç ve dış hatlarda, tarifeli tarifesiz ticari yolcu ve kargo hava taşımacılığı hizmetleri, eğitim hizmetleri başta olmak üzere tüm faaliyetlerinde insan haklarına saygılı olmayı; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi (ILO/No.182)’nde belirtilen uluslararası ilkeler, standartlar ve ulusal mevzuat ile uyumlu faaliyet göstermeyi taahhüt eder. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikasının (“Politika”) amacı, Ortaklığın insan hakları konusundaki yaklaşım ve standartlarını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu şekilde insan haklarına ve çalışan haklarına verdiği önemi vurgulamaktır. İnsan haklarına saygılı faaliyet gösterme taahhüdü; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler ve iş ortakları dahil olmak üzere tüm iç ve dış paydaşları kapsar. Ortaklık ilgili kişi, kurum veya kuruluşların bu Politikaya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar. Tedarikçi davranış Kuralları Politikası Türk Hava Yolları olarak, tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik performansını daha da geliştirecek tedarikçilerle iş birliği yapmak, etkileşimde olduğumuz tüm tedarikçilere yol göstermek ve Etik Kurallar Kılavuzu ilkelerine dikkat çekmek amacıyla İnsan Haklarına Saygı, Eşitlik, Çocuk İşçi Çalıştırma, Modern Kölelik, İnsan Ticareti, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevrenin Korunması, KVKK gibi önemli başlıklardan oluşan Tedarikçi Davranış Kuralları Politikamız yayımlanmıştır. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yürüttüğümüz yolcu taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve eğitim faaliyetleri gibi faaliyetlerde tüm tedarikçilerimizden yürürlükteki yasalar ve Türk Hava Yolları prosedürleri kapsamında Etik Kurallar Kılavuzu ilkelerine uymalarını beklemekteyiz.
Tedarik Operasyonlarının Katkısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13 Kadın İstihdamına Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 79- 81 Engelli İstihdamına Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 İnsan ve Çalışan Hakları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 Adil Ücretlendirme, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 Yetenek Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 82-83 Türk Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-30 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası, https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları faaliyetlerini gerçekleştirmek için çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren çok sayıda tedarikçi ve iş ortağından ürün ve hizmet satın almaktadır. Değer zinciri genelinde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Türk Hava Yolları, tedarikçilerinin sosyal ve çevre alanlarındaki gelişimlerine de katkıda bulunmakta, tedarikçi ve paydaşlardan da Ortaklığın insan hakları konusundaki yaklaşım ve standartlarını yansıtan İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikasına uymaları beklenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Türk Hava Yolları, beyan etmiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, alt işverenlerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Türk Hava Yolları’nın uluslararası ölçekteki başarı hikayesinin inşasında farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen çalışan kaynağı önemli bir rol oynamaktadır. Türk Hava Yolları, kadın çalışanların iş yaşamlarını kolaylaştırmaya ve kariyer olanaklarını zenginleştirmeye yönelik çeşitli uygulamalar yürütmektedir. Bu yaklaşımın bir neticesi olarak, 2023 yılı itibariyle 33.138 çalışanımız arasında 15.101 kadın çalışanımız bulunmaktadır. Havacılık yönetiminde karar alma süreçlerinde kadınların sayısını ve etkinliğini artırmaya odaklanan Türk Hava Yolları’nda üst ve orta düzey yönetim yapısında 635 kadın yönetici görev almaktadır. Türk Hava Yolları, engelli bireyleri istihdama kazandırmak ve sağladığı çeşitli esneklikler ile engelli çalışanlara yeteneklerini gösterme fırsatı sunmak konusunda da kararlıdır. Bu doğrultuda, çalışma alanları engelli çalışanların ihtiyaçlarına uygun hale getirilerek çalışma koşulları kolaylaştırılmakta, iç iletişim yazışmalarında görme engelli çalışanlar için ayrı iletiler hazırlanmaktadır. 2023 yılı itibariyle, Ortaklık bünyesinde 226 engelli çalışan bulunmakta olup orta düzey yönetim pozisyonunda 26 engelli çalışan arkadaşımız görev almaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Tedarik Operasyonlarının Katkısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13 Kadın İstihdamına Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 79, 81 Engelli İstihdamına Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 İnsan ve Çalışan Hakları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 Adil Ücretlendirme, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 Yetenek Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 82-83 Türk Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-30 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Tüm yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın uymakla yükümlü oldukları temel politikalar, esaslar ve kurallar bütünü olan Türk Hava Yolları Etik Kuralları ve çalışma hayatında kabul görmüş genel prensipler doğrultusunda tüm çalışanlarımızın söz ve davranışlarında yasalara, etik değerlere, toplumsal normlara ve insana saygılı hareket etmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Kurduğumuz Etik Bildirim Hattı olan Etik Hat ile çalışanlarımız ayrımcılık, rüşvet, menfaat çatışması ve davranış kuralları gibi konularda kurumsal ilkelerimize aykırı olan her türlü davranışı güvenli ve gizli bir şekilde bildirebilmektedirler. Yönetim sürecini tamamen bağımsız bir üçüncü şahıs şirketin üstlenmiş olduğu Etik Hat, Türk Hava Yolları çalışanlarının etik konular ile ilgili sorularına ve/veya bildirimlerine özel bir hattır. Türk Hava Yolları, çalışanlarının örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygılıdır. Bu doğrultuda, 2023 yılı için toplam 26.422 çalışanımız toplu sözleşme kapsamında çalışan işgücü arasındadır. Toplu İş Sözleşmesi ve Türk Hava Yolları’nın iç prosedürlerinde genel işe alım kuralları ve esasları, işe alım sözleşmelerinin türü ve süresi ile sosyal haklar ve ücretler ile ilgili kurallar açıkça belirtilmektedir. Toplu İş Sözleşmesi, çalışan haklarının iyileştirilmesi için günden güne geliştirilmekte olup, Ortaklık ile yetkili sendika arasında çalışanların ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini gözetecek protokoller yapılmaktadır. Eşit işe eşit ücret ilkesini benimseyen Türk Hava Yolları’nda çalışanların ücretlendirilmesinde izlenen prosedürler şeffaf olarak tüm çalışanların erişimine açıktır. Çalışanlar arası ücret farklılıkları yalnızca kıdem ve kademeye bağlı olup cinsiyete dayalı farklılıklar bulunmamaktadır. İnsan Haklarına saygılı olma prensibi doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Türk Hava Yolları, Ortaklık çalışanlarının tüm haklarını etik ilke ve politikaları ile güvence altına almaktadır. İnsan ticareti de dâhil olmak üzere modern kölelik ve zorla çalıştırma gibi insan haklarına aykırı olan her türlü uygulamanın Ortaklık çatısı altında yer bulamayacağı bir çalışma ortamı sunmaktadır. Ortaklığımızın başarısının ardında yatan en önemli faktörlerden biri de dinamik ve genç çalışma kadrosudur.
İş Sağlığı ve Güvenliği, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları Politikası, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Suistimallerin Raporlanması, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 20 Kadın İstihdamına Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 79, 80 Engelli İstihdamına Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 İnsan ve Çalışan Hakları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 Adil Ücretlendirme, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 Yetenek Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 82 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 67-68 Türk Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-30 Türk Hava Yolları'nın İnsan Hakları konusundaki performansı "Performans Göstergeleri Tablosu" "Çalışan Demografisi ve Sosyal Performans" bölümünde açıklanmaktadır. Performans Tablosu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 88- 89 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ İş Etiği ve Davranış Kuralları, https://cdn.turkishairlines.com/m/603a5cd0e7a51354/original/Etik-Degerler.pdf
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamızın amacı, Ortaklığımızın insan hakları konusundaki yaklaşım ve standartlarını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu şekilde insan haklarına ve çalışan haklarına verdiği önemi vurgulamaktır. Politika kapsamında; İnsan Haklarına Saygı, Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği, Zorla Çalıştırma, Modern Kölelik, İnsan Ticareti, Zorbalık ve Taciz, Çocuk İş Gücü, Çalışma Koşulları ve İş-Özel Yaşam Dengesi, Ücretlendirme, Eğitim ve Gelişim Fırsatları, Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı, Kişisel Verilen Korunması, Güvenli ve Sağlıklı İş Yeri, Çevreye Duyarlılık başlıkları altında temel ilkelerimiz açıklanmaktadır. İnsan Kaynakları Politikası Ortaklığımızın Yönetim Kurulu onaylı İnsan Kaynakları Prosedürü mevcut olup, süreçlere göre yapılanmış alt birimleri ile tüm çalışanlara yönelik her türlü işlem, mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/index.html Eğitim Politikamız https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ İnsan Kaynkaları Politikası, Türk Hava Yolları A.O. yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,01 Ocak- 31 Aralık Dönemine İlişkin Sayfa32 https://investor.turkishairlines.com/documents/faaliyet-raporlari/4c2022_yk_faaliyet_raporu.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Ortaklık genelinde uygulanan iş etiği yönetim sürecinin önemli bir ayağını başta insan hakları, ayrımcılık, rüşvet ve yolsuzluk, çıkar çatışması, rekabete aykırı uygulamalar olmak üzere, etik ilkelere aykırı davranışların ya da şüpheli durumların tespit edilip önlenmesi oluşturmaktadır. Türk Hava Yolları'nda, Genel Müdür tarafından belirlenen biri başkan ve dördü üye olmak üzere beş temsilciden oluşan Etik Kurul; Ortaklık genelinde etik değerlerin benimsenmesi ve çalışma kültürüne yansıması, çalışanların iş ortamındaki söylem ve davranışlarının etik değerlere uygun olup olmadığını sorgulamasının bir alışkanlık hale getirilmesi, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında çalışanlara rehberlik yapılması, ortaya çıkan ihtilafların çözülmesinden sorumludur. Etik Kurul, çalışanların ve diğer kişilerin misilleme korkusu yaşamadan sorular sorabildiği, işle ilgili etik meselelere yönelik endişelerini dile getirebildiği, soruşturma talebinde bulunabildiği veya ihlalleri ihbar edebildiği pozitif, çeşitliliğe sahip, açık ve kapsayıcı bir çalışma ortamının oluşturulmasını hedeflemektedir. Etik Kurul’a ulaşan bildirimler söz konusu çalışanları dinleyerek, ilgili departmanların görüşlerini aldıktan sonra, elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli tedbirler alınmaktadır. Türk Hava Yolları çalışanlarının başta ayrımcılık, rüşvet ve yolsuzluk, çıkar çatışması, rekabete aykırı uygulamalar olmak üzere kurumsal etik ilkelerimize aykırı davranışları ya da şüpheli durumları isim vermeden, açık yüreklilikle paylaşabilecekleri, sorularını yöneltebilecekleri bir Etik Bildirim Hattı bulunmaktadır. Bildirim sahipleri isterlerse bildirimlerini anonim olarak yapabilmekte olup, yapılan tüm bildirimler tam bir gizlilik içinde ele alınmaktadır. Yönetimini bağımsız bir üçüncü taraf kuruluşun gerçekleştirdiği bu iletişim kanalına gelen tüm bildirimler Etik Kurul tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda Etik Kurul, alınması gereken tedbirleri belirlemektedir. 2023 yılında Etik hat bildirim kanalı üzerinden iletilen bildirim sayısı: 255 adettir. Bu bildirimlerin yüzdesel dağılımları ise; •İş Barışını Bozucu Hareket (Ayrımcılık, Mobbing): % 62 •Ortaklık Uygulamalarına Aykırılıklar: %16 •Kurum Kültürüne Aykırı Hareketler (Usulsüzlük, Güveni Kötüye Kullanma vs): %13 •İş Disiplinine Aykırı Hareketler (Hakaret, Taciz, Münakaşa vs): %9' dur.
Suistimallerin Raporlanması, 2022-Surdurulebilirlik Raporu Sayfa, 20 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Türk Hava Yolları Etik Bildirim Hattı https://tkethics.com/
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığımızda çalışan devir oranını düşük tutmak amacıyla çalışanların ihtiyaç ve beklentileri analiz edilerek ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmekte, bu sayede yetişmiş iş gücünden en yüksek ölçüde yararlanılması amaçlanmaktadır. Çalışanlar ile sağlıklı ilişkilerin kurulması, çalışanın işte yaşadığı sorunların görülmesi, geri bildirim verme yöntemi ile performans değerlendirmesi ve ödüllendirme yapılması ile ilgili yöneticiler belli aralıklarla bilgilendirilmekte ve teşvik edilmektedir. Müdür ve üstü yöneticilere Çalışan Memnuniyeti Uyum Haritası ile Kurumsal Performans Sisteminde hedefler verilmektedir. Bunun yanı sıra, sektördeki gelişmeler, dünyadaki yeni insan kaynakları trendleri ve politikaları takip edilmektedir. Yürütülen bu çalışmalar ile, 2023 yılı için çalışan devir oranı %4,82 olarak gerçekleşmiştir. Çalışan deneyiminin iyileştirilerek çalışan memnuniyetinin daha da artırılması hedeflenmektedir. Havacılık sektöründe faaliyet göstermenin ön koşulu en üst düzeyde eğitimli ve profesyonel yetkinlikleri geliştirilmiş insan kaynağına sahip olmaktır. Türk Hava Yolları, uluslararası yetkinlikleri, tecrübesi ve teknik altyapısıyla hem kendi çalışanlarının eğitimi hem de sektöre yeni profesyonellerin kazandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 2023 yılında 31868 çalışanımıza toplam yaklaşık 2637.360 kişi*saat, 5087 yüklenici çalışanımıza ise toplam yaklaşık 45.783 kişi*saat eğitim verilmiştir. Çalışanlarımıza yönelik sunduğumuz bazı eğitimlerden Madde C1.10'da bahsedilmektedir.
İnsan Kaynakları, Çalışan Deneyimi, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Kariyer Gelişimi, 2022-Surdurulebilirlik-Raporu Sayfa 82 Çalışan Deneyiminin Geliştirilmesi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 83 Çalışan Devamlılığı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 83 Paydaş Kaltılımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa, 32 Çalışanlar Paydaş Grubu https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları Üst Yönetimi; çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, alt işverenlerini, iştiraklerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı gayede buluşturmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nı beyan etmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, Türk Hava Yolları Politikalarımız sayfasında kamuya açıklanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği yönetiminden en üst seviyede sorumlu yönetici Genel Müdür’dür. Bununla birlike, çalışan temsilcilerinin de yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarımızla, çalışanlarımız, sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara aktif katılım göstermeye teşvik edilmektedir.Ortaklığımızda sağlık ve güvenlik verileri, online raporlama sistemleri vasıtasıyla sistematik olarak toplanmakta, takip edilmekte ve incelenmektedir. Bu raporlama siteminde kök nedenler analiz edilmekte, gerekli tedbirler alınarak performansın sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Türk Hava Yolları operasyonları genelinde oluşan, ramak kala durumları da dahil, tüm iş güvenliği olayları, online raporlama sistemleri aracılığıyla kayıt altına alınmaktadır. Elde edilen sonuçlar analiz edilerek ve kök nedenler ortaya konularak alınması gereken tedbirler hayata geçirilmektedir. 2023 yılında her 1.000.000 çalışma saati için kaza sıklık oranı 16,26, kaza ağırlık oranı 19,94 olarak hesaplanmıştır. Raporlama döneminde, 2.019 ramak kala durumu raporlanmışken ölümle sonuçlanan bir iş kazası ya da raporlanan mesleki hastalık vakası yaşanmamıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Büyürken İnsanı Düşünmek, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Uçuş Operasyonu, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 67 Performans Tabloları, Sosyal Performans, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 89 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf 2022 Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri https://cdn.turkishairlines.com/m/558d7a8f39849032/original/2022-Surdurulebilirlik-Performans-Gostergeleri.pdf
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Bilgi güvenliğinin sağlanması ve güvenlik süreçlerinin iyileştirilmesi ile en üst seviyede verimliliğe en güvenli şekilde ulaşılmasını hedeflemekteyiz. Başta müşteri bilgileri olmak üzere, tüm kritik şirket bilgilerinin ihtiyaçlara uygun ve yönetilebilir bir şekilde korunmasını sağlamak Için ISO 27001 Standardına uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Bilgi Güvenliği Politikamız bulunmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi Türk Hava Yolları olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesine son derece önem veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi (“Bildirim”) ile kişisel verilerin, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) olmak üzere yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumluluğu hedefliyoruz.
Bilgi Güvenliği, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Bilgi Güvenliği Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz Bilgi Güvenliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 18 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi, https://www.turkishairlines.com/tr-int/yasal-uyari/gizlilik-politikasi/#:~:text=Ki%C5%9Fisel%20Verilerin%20Korunmas%C4%B1%20ve%20%C4%B0%C5%9Flenmesi%20Bildirimi%20(%E2%80%9CBildirim%E2%80%9D)%20ile,ve%20uluslararas%C4%B1%20mevzuatla%20uyumlulu%C4%9Fu%20
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Tüm yöneticilerin ve çalışanların uymakla yükümlü oldukları temel politikalar, esaslar ve kurallar bütünü olan Türk Hava Yolları Etik Kuralları, çalışma hayatında kabul görmüş genel prensipler doğrultusunda tüm çalışanların söz ve davranışlarında yasalara, etik değerlere, toplumsal normlara ve insana saygılı hareket etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Etik Kurallar, Ortaklık temel ilke ve değerlerinin yanı sıra mevzuata uyum, rüşvet ve yolsuzluk, rekabete aykırı davranış gibi çeşitli hususları kapsamaktadır.
İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı https://cdn.turkishairlines.com/m/603a5cd0e7a51354/original/Etik-Degerler.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Türkiye’de havayolu yolcu taşımacılığının %50’isini gerçekleştiren Türk Hava Yolları, pazar lideri konumundadır. Ortaklığımız toplam 129 ülkede 337 şehir ve 342 noktaya uçuş gerçekleştirerek, dünyanın en çok dış hat noktasına uçan havayolu şirketi olma özelliğini korumuştur. Türk Hava Yolları, 2022 yılında, Birleşmiş Milletlerin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan 46 ülkeden 25’ine sefer gerçekleştirmiştir. Yıl içinde, söz konusu 25 ülkede taşınan yolcunun 1 milyon 390 bine yakını Türk Hava Yolları ile seyahat etmiştir. Türk Hava Yolları, küresel ölçekte bağlantılılık sağlayarak söz konusu ülkelerin dünya ile ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmelerine olanak sağlamakta ve faaliyet gösteren bölgelerde istihdam yaratmaktadır. Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı olan Ortaklığımız, ülkemiz tarihinin yaşadığı en büyük deprem felaketinin etkilerini bir ve bütün olarak bertaraf edebileceğimiz inancıyla bölgeye olan desteklerine devam etmektedir. Başta bölgede bulunan insanların tahliyesi olmak üzere yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları ile ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin dünyanın dört bir yanından bölgeye ulaştırılması için yolcu ve kargo seferleri ücretsiz olarak icra edilmiştir. 6 Şubat – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 433 bin vatandaşımız ile aramakurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. Bölgede oluşan ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 2 milyar TL nakdi bağışın yanında bölgeye 1.000 konutluk Türk Hava Yolları mahallesi kurma projesi için ülkemizin yetkili kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde hazırlıklara başlanmıştır. Bunlara ek olarak deprem bölgesinin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla afetzedelerden 1.000 kişi büyüyen Ortaklığımızın her yıl artan ihtiyacına binaen istihdam edilerek Türk Hava Yolları ailesinin bir parçası olmuştur. Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyetlerimiz Madde D2'de açıklanmıştır.
Türk Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 28-30 Çeşitlilik ve Cinsiyet Eşitliği, Topluma Değer Katmak, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa; 36,27 Sorumlu Pazarlama Uygulamaları, 2022 sürdürülebilirlik Raporu, sayfa, 75 Ekonomiye Katkı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, sayfa 10-13 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Kurumsal Sosyal Sorumluluk, https://www.turkishairlines.com/tr-us/basin-odasi/sosyal-sorumluluk-projelerimiz/ Stratejiler ve stratejik Odaklar, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Yolcu Memnuniyeti Araştırmaları, Ayçiçeği Yaka Kartı, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Müşteri Çözümleri, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Çalışanlarımıza yönelik sürdürülebilirlik konularında eğitim çalışmaları düzenlemekte ve yıllar itibari ile alınan eğitimlerimiz iç ve dış paydaşlarımıza raporlarımız aracılığı ile açıklanmaktadır. Eğitimlerimizin içeriğinde ÇSY alanındaki kurumsal politika ve uygulamalarımıza yer verilmektedir. 2023 yılında 7985 çalışanımıza Etik Kurallar ve Etik Kurul eğitimi atanmış ve verilen toplam eğitim saati 1.756 kişi*saat olarak gerçekleşmiştir. 5.014 çalışanımız çevre eğitimi ve toplam 2.507 kişi*saat , 14.683 çalışanımız sera gazı farkındalık eğitimi toplam 1.908 kişi*saat , 375 çalışanımız ise atık yönetimi eğitimi 330 kişi*saat eğiitm almıştır. 8.455 çalışanımıza ise Kurumsal Sürdürülebilirlik eğitimi verilmiş ve toplam eğitim saati 2.790 kişi*saat olarak gerçekleşmiştir.
Etik Davranış Eğitimleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19 Yasal Uyum ve Adil Rekabet, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21 Çevre Yönetimi, Çevre Eğitimleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50 Atık Yönetimi, Çevrim İçi Atık Yönetimi Eğitimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57 Uçuş Güvenliği Farkındalık Çalışmaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 66 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 67 İnsan ve Çalışan Hakları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 81 Performans Tabloları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87- 89 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler