FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
27.02.2024
Genel Kurul Tarihi
27.03.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Albaraka Türk Sitesi 1.Blok No:6 İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.
9 - Denetçinin seçimi.
10 - Bankamız Genel Merkezinin bulunduğu Saray Mahallesi'nin, Ümraniye Belediyesi'nin kararıyla İnkılâp Mahallesi'ne dâhil edilmesi nedeniyle, Bankamız Esas Sözleşmesinde yer alan Genel Merkez adresinin bu değişiklikle uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Esas Sözleşme'nin "Genel Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
12 - "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması.
13 - Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin onaylanması.
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.
16 - Banka tarafından 2023 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti-27 Mart 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı -27 Mart 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Olağan Genel Kurul Katılım Prosedürü-27 Mart 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme metni ilişikte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Hazirun Listesi 27.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4
Genel Kurul Toplantı Tutanağı_Muhalefet Şerhli 27.03.2024.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

27 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.