FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
02/05/2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
04.04.2024
Genel Kurul Tarihi
02.05.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
AYDIN
İlçe
KUŞADASI
Adres
Fantasia Hotel De Luxe - Yavansu Mh. Süleyman Demirel Bulv. No:156 Kuşadası/ AYDIN
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2023 Yılı Karı/Zararının dağıtımının müzakere edilmesi, Genel Kurulun onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikli işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ İÇİN ÖRNEK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
KUŞTUR A.Ş. 2023 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 3
2023 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
VEKALETNAME 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/05/2024 Perşembe günü saat 10:30'da Fantasia Hotel De Luxe - Yavansu Mh. Süleyman Demirel Bulv. No:156 Kuşadası/ AYDIN adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.