FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

18/04/2018 tarihinde Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Bahri ZUHAL'in II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesinin (g) bendi uyarınca dolan görev süresinin gerek kendisinin göreve geldiği günden beri şirket dinamiklerine ve işleyişine hâkim olması gerekse geçen süre zarfında sektörü çok iyi tanıması nedeniyle 2023 yılına ait olağan genel kurulumuz gerçekleştirilinceye kadar yeniden aday gösterilmemesi kaydıyla uzatılmasına ilişkin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamındaki talebimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/517 sayılı toplantısında alınan karar ile uygun görüldüğü Şirketimize tebliğ edilmiştir.