FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PEGYO, TRAGLOBL91Q0
0
0
Ek Açıklamalar

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.04.2024 tarihli kararıyla; 2023 dönemi faaliyetleri çerçevesinde kar payı dağıtılmasını gerektirecek bir durum oluşmamış olması nedeni ile kar payı dağıtılmamasına, kararın Genel kurul onayına sunulup yatırımcıların bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
142.560.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
31.216.323,29
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
146.950.469
108.075.387
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
146.450.469
108.075.387
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-1.616.723.505
-38.819.859
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
-5.403.769
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-1.469.773.036
63.851.758
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
-1.469.773.036
63.851.758
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar