FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan;

- Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emre GÖLTEPE ile Sezai Afif ENSARİ'nin görev almalarına ve komite başkanlığına Emre GÖLTEPE'nin seçilmesine, 

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kadri ÖZGÜNEŞ ve Emre GÖLTEPE ile Erdemir Yatırımcı İlişkileri Direktörü İdil ÖNAY ERGİN'in görev almalarına ve komite başkanlığına Kadri ÖZGÜNEŞ'in seçilmesine,  

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Afif ENSARİ ile Kadri ÖZGÜNEŞ'in görev almalarına ve komite başkanlığına Sezai Afif ENSARİ'nin seçilmesine, 

karar verilmiştir.