FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
15.04.2024
Genel Kurul Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
KOCASİNAN
Adres
KAYSERİ TİCARET ODASI HASAN ALİ KİLCİ TOPLANTI SALONU ALSANCAK MAH.KOCASİNAN BULVARI NO:167 38110 KOCASİNAN/KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,
5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2023 yılı kar/zararı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
10 - 2024 yılı hesaplarının denetimi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
11 - 2023 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına; T.T.K ‘unun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı