FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
NOTE OFFİCE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 -31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
-
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,  şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi denetimi için  30.06.2024 tarihli finansal tablolarının sınırlı denetimi, 31.12.2024 tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak,

  

Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM Anonim Şirketinin denetim firması olarak seçilmesine ve bu kararın 21.05.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.