FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST- KYD Kamu Eurobond USD Endeksi olarak belirlenmiştir.
Fon?un eşik değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST- KYD Kamu Eurobond USD Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TL getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TL getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30?da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ?de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.