FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin bedelli sermaye artırımı nedeniyle tadil edilen Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6'ncı maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış metinleri Şirket esas sözleşmesine işlenmiş olup, Şirket esas sözleşmesinin tüm değişiklikleri içeren ekteki güncel metni, KAP'a yüklenmiştir. Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
01/04/2024
02/04/2024
11056