FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
16.04.2024
Genel Kurul Tarihi
16.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2024 – 31/12/2024 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_16052024.pdf - İlan Metni
EK: 2
GK Bilgilendirme Dokumanı_16052024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Invitation to AGM Agenda and Proxy_16052024.pdf - İlan Metni
EK: 4
General Assembly Momerandum_16052024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.05.2024 tarihinde saat 14:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde, belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.