FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
SPK 31.12.2023 Konsolide Rapor Görüşü
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
17.04.2024 saat 00:13'te acıklanmış olunan konsolide finansal raporunda bağımsız denetçimiz KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından sehven görüş kısmında "Olumlu" görüş yerine Görüş Bildirmekten Kaçınma olarak işaretlenmiş olması
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 17.04.2024 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablolarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") bildiriminde yer alan bağımsız denetçimiz KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KMPG") tarafından konsolide finansal tablolarımıza "Olumlu" görüş verilmesine rağmen KAP açıklamasının "Görüş Türü" kısmında sehven KPMG tarafından "Görüş Bildirmekten Kaçınma" olarak işaretlenmiş ve bu şekilde KAP bildirimi yapılmıştır. Konuya ilişkin düzeltme en kısa sürede yatırımcılarımızın bilgisine sunulacak olup söz konusu durumun Şirketimizin konsolide finansal tablolarına herhangi bir etkisi bulunmadığını belirtiriz.