FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
4 adet 154/33.6 kV, 35/50 MVA İki Üniteli Çekicili Mobil Trafo Merkezi ve Yedek Malzemeleri Alımı
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) Merkez
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/01/2024
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
30/01/2024
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
İhalede en avantajlı fiyat verilmiştir.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
463.111.300,00 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
463.111.300,00 TL
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
88,63
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) tarafından teklifimizin değerlendirilmesi tamamlanmış olup söz konusu alım için TEİAŞ tarafından şirketimize tüm iş kalemleri için sözleşme imzalama daveti iletilmiştir.

İlgili sözleşme, 10 (on) takvim günü içerisinde imzalanacaktır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.