FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz hâkim ortağı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin (Vakıf Katılım) 31 Mart 2024 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 23 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Vakıf Katılım Bankası'nın kurumsal web sitesinde ilan edilmiştir. Her ne kadar Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü kılınmış olsa da hâkim ortağımız Vakıf Katılım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı uyarınca, 31.03.2024 tarihli finansal tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmakla yükümlü değildir. Bu nedenle Vakıf Katılım tarafından açıklanan 31.03.2024 konsolide finansal tablolara dahil edilen Şirketimize ait finansal tablolar bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış durumdadır. Vakıf Katılım‘ın finansal tablolarında yer alan;

A- Solo ve Konsolide rapor için "Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler" dipnotunda yer alan 1.393.158 Bin TL Aktif Toplamı, 18.011 Bin TL Özkaynak, Sabit Varlık ve Kâr Payı Gelirleri ve Menkul Değer Gelirleri bulunmadığını, 2.038 Bin TL Cari Dönem Kârı/Zararı ve 3.612 Bin TL Önceki Dönem Kârı/Zararı tutarlarında TMS 29 kapsamında enflasyon muhasebesi uygulaması sonrasında değişiklik beklendiğini,

B- Şirketimizin ara dönem mali tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği yasal süre içerisinde yayınlayacağını,

C- İşbu açıklama Kurul'un 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Bülten'iyle duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini,

beyan ederiz.

KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BÜLENT TABAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AHMET İLYAS ÇÖLLÜ