FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
18.04.2024
Genel Kurul Tarihi
14.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
BALIKESİR
İlçe
BANDIRMA
Adres
Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - 2023 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - (i) "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2023 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
10 - Şirket'in 2023 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.
11 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin, "Kayıtlı Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin ve "İlanlar" başlıklı 24. Maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 - Dilek ve görüşler.
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Banvit_OGA_2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Banvit_OGA 2023_2023 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Banvit-Invitation to the Ordinary General Assembly Meeting for 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Banvit_OGA 2023_Information Document (ENG).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
23.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Cetveli_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Banvit A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 14.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.